senoji

 • Tauragės 2-oji vidurinė mokykla išaugo iš pradinės mokyklos, kuriai vadovavo mokyklos direktorius, Tauragės garbės pilietis Kazys Paulauskas. 1934-1938 m. pastatomas naujas mūrinis dviejų aukštų pradinės mokyklos pastatas (dabar „Versmės“ gimnazija). Iki 1941 m. veikė 6 skyriai. 1945 m. mokyklos patalpose įkuriama septynmetė mokykla. 1950 m. atidaroma aštuntoji klasė, mokyklai suteikiamas 2 – osios vidurinės mokyklos vardas.
 • 1945-1953 m. mokyklai vadovavo direktorė Aldona Tomsonienė, 1953-1955 m. – Angelė Norušienė, 1955-1961 – Vincas Misevičius, 1961- 1965 – Augustas Masandukas, 1965-1986 m. mokyklai vadovavo direktorius Jurgis Jankauskas, kuriam teko rūpintis ir naujo mokyklos pastato statyba.
 • 1974 m. mokykla persikėlė į naujas patalpas J.Tumo-Vaižganto gatvėje. Naujos mokyklos statybos darbus koordinavo Tauragės statybos valdybos vyriausiasis darbų vykdytojas A. Žindžius. Mokyklos projekto autorė – Z. Antanaitienė.

naujesne

 • 1987- 2008 m. mokyklai vadovavo direktorius Povilas Petkus.
  Mokyklą baigė (skaičiuojant nuo 1958 m. ) 18 aukso ir 20 sidabro medalininkų, 26 mokiniai mokyklą baigė su pagyrimu.
 • 1997 m. sausio 1 d. Tauragės rajono tarybos sprendimu buvo pakeistas mokyklos pavadinimas: Tauragės 2 –oji vidurinė mokykla pavadinta Tauragės „Šaltinio“ vidurine mokykla. • 2004 m. mokykla reorganizuojama – prie Tauragės „Šaltinio“ vidurinės mokyklos prijungiama „Kregždutės“ pradinė mokykla.
 • Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. Tauragės „Šaltinio“ vidurinė mokykla reorganizuota į Tauragės „Šaltinio“ pagrindinę mokyklą.
 • Nuo 2008 m. gegužės 30 d. mokyklai vadovauja direktorė Jūratė Lazdauskienė.
  2008 metais pradėti mokyklos rekonstrukcijos darbai.
 • 2009 m. rugsėjo 1 d. Tauragės rajono tarybos sprendimu mokykla vėl reorganizuota atskiriant nuo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupes ir įkuriant savarankišką ugdymo įstaigą – lopšelį-darželį „Kodėlčius“.
 • Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Tauragės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu tampa Tauragės „Šaltinio“ progimnazija.