Mokslo ir Žinių šventė. Mokytojai, mokiniai, tėvai, seneliai, svečiai renkasi mokyklos aikštėje. Skambant pirmajam skambučiui pirmokus atlydi aštuntokai . Po šventės visi mokinukai skuba į klases pirmajam susitikimui su savo klasės auklėtojais.

1

Tauragės „Šaltinio“ progimnazija turi senas sportines tradicijas. Siekdami sudominti mokinius olimpinėmis idėjomis nuo 2002 metų triukšmingai švenčiame bendruomenės šventę ,,Olimpinė diena „Šaltinyje“, kurios tikslas – skatinti mokinių aktyvumą kūno kultūros, turizmo, sporto srityse, skleisti olimpines idėjas, integruoti kūno kultūrą su kitais mokomaisiais dalykais. Šventė prasideda olimpinės ugnies įžiebimu, olimpinės vėliavos įnešimu, geriausių mokyklos sportininkų apdovanojimu. Renginio metu vyksta įvairios sportinės varžybos, kuriose dalyvauja ir mokinių tėvai.
Integruodami olimpinio ugdymo programą į atskirus dalykus, mokiniai sukūrė ir pagamino „Šaltinio“ progimnazijos olimpinę atributiką: vėliavą, aukurą, talismaną, gairelę. Juos mes naudojame Olimpinės dienos metu.

2

Europos kalbų dienos tikslas – paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, ugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, kuo daugiau sužinoti apie Europos šalis. Minint šią dieną organizuojamos veiklos skatina pažinti kitų tautų tradicijas ir suburia visus bendrai veiklai.

3

Tarptautinė mokytojų dienos šventė – tradicinė, tačiau kasmet su nauju kūrybišku polėkiu jai ruošiamasi. Tą dieną mokytojų laukia įvairiausios staigmenos, paruoštos mokinių ir jų tėvelių.

4

Individualumas – vertybė. Kiekvieno teisė spindėti savitai, nesulaukiant kritikos, pažeminimo ar pasmerkimo…
Lapkričio 16-oji „Šaltinyje“ įprasminama, kaip tolerancijos diena.

5

„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ – tradicinis mokyklos bibliotekos renginys. Mokyklos biblioteka šiame respublikiniame projekte dalyvauja nuo 2009 metų. Pagrindinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitės idėja – populiarinti literatūrą ir knygų skaitymą, skatinti savišvietą, organizuojant kultūros renginius bibliotekose pasiūlyta bendra tema.
Projektu siekiama skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą, pabrėžti bibliotekų svarbą visuomenės kultūriniame gyvenime. Taip pat siekiama suteikti bibliotekoms projektinio darbo įgūdžių, gerinti jų veiklą ir įvairinti darbo formas, ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių, supažindinti Lietuvos skaitytojus su Šiaurės šalių literatūra ir kultūros paveldu.

6

Pirmokų Šimtadienis.
Gruodžio pradžioje, praėjus šimtui dienų mokykloje, pirmokai švenčia Šimtadienį. Tai diena, kai visas dėmesys skiriamas mažiesiems šaltiniečiams. Vyksta šilta ir nuoširdi šventė, kurios metu pirmokai parodo, ko išmoko. Organizuojama ir pirmokų darbelių paroda, kurios eksponatus mokinukų tėveliai gali įsigyti.

7

Kalėdiniai renginiai – spalvingi, linksmi, kviečiantys šėlti ir pajusti tikrąjį Kalėdų džiaugsmą ir mažus, ir didelius bendruomenės narius.

8

Minint valstybines šventes
– Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją – mokykloje vyksta šventiniai renginiai, koncertai, pilietinės akcijos, konkursai. Sausio 13-ąją kasmet dalyvaujame pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

9

Kovo 20-ąją visame pasaulyje minima Žemės diena, kuri mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Mūsų mokykloje jau tapo tradicija minėti šią dieną, kurios metu ryte iškeliama Žemės vėliava, organizuojamos akcijos, viktorinos, piešinių parodos, rašomi laiškai Žemei.

10

Skaitymo naktys. Tai tradicinis mokyklos bibliotekos renginys, kai mokiniai vieną naktį „gyvena“ bibliotekoje. Garsiai skaito knygas, jas inscenizuoja, atlieka kūrybines užduotis, o pavargę… užmiega miegmaišiuose.

11

Pavasarį būsimieji mokinukai ir jų tėveliai kviečiami į Būsimųjų pirmokų šventę. Jie susipažįsta su mokykla, mokytojomis, stebi teatralizuotą ketvirtokų koncertą, atlieka linksmas užduotis, žaidžia. Ir būsimieji pirmokai, ir jų tėveliai iškilmingai duoda priesaiką. Tai pirma linksma pažintis su mokykla.

12

Paskutinę gegužės dieną vyksta ketvirtokų atsisveikinimas su pradinėmis klasėmis. Trečiokai organizuoja Ketvirtokų išleistuvių šventę. Ketvirtokai prisimena mieliausias ketverių mokslo metų akimirkas, jiems įteikiami pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimai, dovanojamos spalvingos mažųjų absolventų kepurėlės. Ypatingai gražus šventės akcentas – valsas su tėveliais. Tradicija – ketvirtokų pušelių sodinimas mokyklos kieme.

13