VIZIJA

„Šaltinis“ – moderni, saugi, teikianti kokybišką formalųjį ir neformalųjį ugdymą įvairių poreikių mokiniams, gebanti dirbti ne sunkiau, o sumaniau, susitelkdama į tuos veiksnius, kurie lemia rezultatą,  progimnazija.

 

MISIJA

 

  • Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą įvairių poreikių mokiniams.
  • Teikti kokybiškas, mokinių poreikius tenkinančias neformaliojo švietimo paslaugas.
  • Padėti mokiniams suvokti savo teises ir pareigas, diegti doros, pilietiškumo ir tautinio tapatumo pagrindus;
  • Padėti pagrindus kiekvieno mokinio sėkmingam tolimesniam ugdymui(si) gimnazijose.

 

VERTYBĖS

 

  • Bendravimas ir bendradarbiavimas – grindžiamas abipusia pagarba, tolerancija, pasitikėjimu, atvirumu, nuoširdumu.
  • Atvirumas kaitai – nuolatinis tobulinimasis ir asmeninių pasiekimų sklaida.
  • Mokymasis – nenutrūkstantis pažangos procesas mokytojams, mokiniams, tėvams.
  • Saugi aplinka – antrųjų namų erdvė.