Administracija1

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas

El. paštas

Jūratė Lazdauskienė direktorė 8 655 56 995 jurate.lazdauskiene@gmail.com
Vijolyta Bivainienė pavaduotoja ugdymui 8 446 61 460 vbivainiene@yahoo.com
Asta Biknerienė pavaduotoja neformaliajam švietimui 8 446 61 460 astabik@gmail.com
Ingrida Lukošienė pavaduotoja pradiniam ugdymui 8 446 61 439 mokyt.ingrida@gmail.com