administracija1

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas

El. paštas

Jūratė Lazdauskienė direktorė 8 655 56 995, (8 446) 62 516 jurate.lazdauskiene@gmail.com
Vijolyta Bivainienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 446) 61 460 vbivainiene@gmail.com
Asta Biknerienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 446) 56 002 asta.bikneriene@gmail.com
Ingrida Lukošienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 446) 61 439 lukosiene.saltinis@gmail.com