kolektyvas2017
 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Irina Sadauskienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
2. Alma Banienė Vyr. finansininkė
3. Kristina Dovidavičienė Raštinės vedėja
4. Virginija Šimkienė Buhalterė
5. Monika Augaitienė Budėtoja, sekretorė
6. Valdas Beišys Vairuotojas
7. Vaidas Verpečinskis Inžinierius-programuotojas
8. Vaidas Lazdauskas Budėtojas
9. Valdas Jončas Darbininkas
10. Žygintas Poška Darbininkas