Mokiniai

2016-2017 m. m. progimnazijoje mokosi 929 mokiniai.

Pagal pradinio ugdymo programą mokosi 500 mokinių.
Pagal pagrindinio ugdymo programą mokosi 429 mokiniai.