Biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine technine baze, tenkinanti bendruomenės poreikius, dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas mokiniui ir mokytojui gauti reikiamą informaciją.
Biblioteka įsteigta 1974 metais. Modernizuota 2001 metais. Bibliotekos plotas 204 kv.m. Bibliotekoje veikia skyriai: abonementas, kompiuterizuota skaitykla. 2009 metais biblioteka dalyvavo projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Projekto vertė 172,719,31 Lt. Kompiuterizuotos bibliotekininkų darbo vietos. Įdiegta bibliotekinė MOBIS programa, kuria galima kataloguoti bibliotekos knygas ir vadovėlius.
Bibliotekos veiklos tikslas – skirtingų gebėjimų mokinius vesti atradimų link. Parodyti mokiniams, kad knygų skaitymas gali būti įdomus ir naudingas mokymuisi. Tuo tikslu organizuojami knygų aptarimai, garsiniai skaitymai, literatūrinės viktorinos, ruošiamos literatūros parodos, vedamos informacinės valandėlės. Organizuojami „Naktiniai knygų skaitymai“, tapę bibliotekos tradiciniu renginiu. Biblioteka dalyvauja respublikiniuose projektuose, bibliotekininkės gerąja darbo patirtimi dalijasi su kitų rajono mokyklų bibliotekininkėmis. Organizuoja metodines bibliotekininkų dienas.

Bibliotekos darbo vertybės:
Nuolatinė pagalba bibliotekos lankytojui.
Kokybiškai paruošta aplinka mokymui ir mokymuisi.
Atsakomybė už save ir bibliotekos lankytoją.
Ieškojimas inovatyvių darbo metodų.
Skleisti gerąją bibliotekos darbo patirtį mokykloje ir rajone.

10011a

10011b

Darbuotoja:

Bibliotekos vedėja Danutė Petkuvienė

Bibliotekos vedėja Danutė Petkuvienė

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos bibliotekos vedėjos Danutės Petkuvienės darbo laikas 2018-2019 mokslo metams

Pirmadienis 7.45 -16.30 val.
Antradienis 7.45 -16.30 val
Trečiadienis 7.45 – 16.30 val.
Ketvirtadienis 7.45 – 16.30 val.
Penktadienis 7.45 – 15.15 val.

Pietų pertrauka
12.10 – 12.40 val.