• Skaitytojų aptarnavimas.

•Tikslingas bibliotekos fondo komplektavimas ir katalogavimas MOBIS programoje.

• Dalyvavimas projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su mokyklos mokytojais.

• Informacinių pamokų mokiniams vedimas pagal sukurtą programą “Mokytis – tai atrasti”.

• Bibliotekos modernizavimas.

• Patirties dalijimasis su mokyklų bibliotekininkais.

• Kopijavimo paslaugos. Individuali pagalba bibliotekos lankytojams dirbant su IKT.

• Moksleivių knygų skaitymo skatinimo renginiai.

INFORMACIJA BIBLIOTEKOS LANKYTOJUI Kreiptis į bibliotekos darbuotojus, kai iškyla klausimai :

• Kaip pateikti naudotų šaltinių sąrašą rašto darbo pabaigoje.

• Kaip ir kur surasti norimą informaciją reikiama tema.

• Kur rasti naujausios informacijos apie profesijos pasirinkimą.

• Kur surasti pageidaujamą knygą.

• Kaip atsispausdinti, kopijuoti, skenuoti, įrašyti informaciją.

DOKUMENTŲ FONDAS 24 .833 egzempliorių grožinės, informacinės ir kitų mokslo šakų dokumentų. 283 CD mokomųjų ir informacinių kompiuterinių programų. 16. 089 vadovėlių. Prenumeruojami 5 pavadinimų periodiniai leidiniai. Biblioteka dovanų gauna 5 pavadinimų periodinius leidinius.