Bibliotekos pilietinė akcija „Mano nuveikti darbai biblitekoje“

kuriame

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Mokyklos biblioteka dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ 2008 m. projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Jame dalyvavo 240 šalies bendrojo lavinimo mokyklų, kurias atrinko savivaldybių ir apskričių administracijų švietimo padaliniai. Projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ tikslas – modernizuoti mokyklų bibliotekas, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę, bei sukurti modernią mokymo ir mokymosi aplinką. Tikslui pasiekti keliamas uždavinys – aprūpinti bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekas modernia įranga ir baldais. Projektas vyko dviem etapais. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos bibliotekos įrangos ir baldų vertė 172,719,31 Lt.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2016

bsav2016

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – Tarptautinė iniciatyva, kuri Šiaurės šalyse rengiama 20-tą ,Baltijos šalyse – 19-tą, o mūsų mokykloje 15 –tą kartą. Šių metų tema: Ateitis.
Kasmet į šią iniciatyvą įsitraukia daugiau nei 2000 institucijų iš viso Šiaurės ir Baltijos regiono. Skaitymuose dalyvauja dešimtys tūkstančių vaikų ir jaunimo. Pirmoji diena lapkričio 14d. yra tekstų skaitymo diena.
Per savaitę mūsų mokyklos mokiniai garsiai skaitys skirtus tekstus. Žiūrės video medžiagą, kalbės apie Šiaurės šalių autorių knygas. Penktokai yra pakviesti į Naktinius skaitymus tema “Ateitis“.
Lapkričio 14 d. šaltiniečiai skyrė švedų rašytojos Astridos Lindgren gimimo dienai pažymėti.
Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.biblioteka.org

      
„Knygų Pelėda 2015“

Be pavadinimo

Konkursą inicijuoja Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Konkurso tikslas – populiarinti skaitymą, kaip vieną iš aktyviai ir kūrybiškai visuomenei būtinų bruožų, panaudojant naujas vaikų ir jaunimo literatūros pažinimo formas.
Konkurso uždaviniai: skatinti mokinius plačiau domėtis literatūra; skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą; ugdyti ir puoselėti meninio žodžio suvokimą; ugdyti gebėjimą kurti, atradimų ir interpretacijos džiaugsmą; skatinti kūrybišką kultūros vertybių suvokimą. Konkursą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Mokyklos biblioteka šiame konkurse dalyvauja pirmą kartą. Konkursui pateikė nuotraukas iš pravestų knygos skaitymo skatinimo renginių.
Nuoroda peržiūrai: Čia

 

Pilietinė akcija „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“, skirta bibliotekų metams
Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. gruodžio 16d. nutarimu Nr. XIII – 461, 2016 metus paskelbė bibliotekų metais, kurių tikslas – siekti suaktyvinti bibliotekų veiklą, pildyti fondus, organizuoti įvairius renginius, kurie leistų visuomenei tobulėti, ugdant pilietiškumą bei kultūrą.
Pilietinė akcija „Mano nuveikti darbai bibliotekoje skirta neformaliojo ir formaliojo švietimo veikloms praplėsti. Ugdyti vaikų ir jaunimo kultūrinį, visuomeninį ir pilietinį akiratį.
Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos biblioteka taip pat įsijungė į šią akciją. Mokyklos bibliotekos tikslas – patraukliomis, aktyviomis renginių formomis populiarinti knygų skaitymą, dvasingumą ir kultūrą.
Bibliotekoje bus organizuojami įvairūs renginiai: netradicinės pamokos, klasės valandėlės, žinių viktorinos, skirtos Knygnešių dienai pažymėti, naktiniai skaitymai, diskusijos apie perskaitytas knygas, rašinių apie biblioteką konkursai, piešinių parodos.
Akcijos „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“ vykdymo laikas – 2016m. vasario – spalio mėn. Akcijos įgyvendinimo nuotraukas, skaidres iki 2016m. spalio 15d. bus išsiųstos organizatoriams. Pilietinės akcijos veiklą mokyklos bibliotekoje organizuoja bibliotekos vedėja Danutė Petkuvienė, mokytojos Loreta Lauciutė, Danutė Paulienė.