Bibliotekos pilietinė akcija „Mano nuveikti darbai biblitekoje“

kuriame

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Mokyklos biblioteka dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ 2008 m. projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Jame dalyvavo 240 šalies bendrojo lavinimo mokyklų, kurias atrinko savivaldybių ir apskričių administracijų švietimo padaliniai. Projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ tikslas – modernizuoti mokyklų bibliotekas, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę, bei sukurti modernią mokymo ir mokymosi aplinką. Tikslui pasiekti keliamas uždavinys – aprūpinti bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekas modernia įranga ir baldais. Projektas vyko dviem etapais. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos bibliotekos įrangos ir baldų vertė 172,719,31 Lt.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2018

Šiemet Šiaurės šalių literatūros savaitės metu Tauragės„ Šaltinio“ progimnazijos mokiniai buvo kviečiami susipažinti su Šiaurės šalių literatūriniais herojais. Savaitės veiklos pagrindu tapo metų tema ,,Šiaurės herojai“. Mokiniai skaitė knygų Alias ir Agnes Vahlund „Superherojų vadovas“ ir Simono Strangerio romano „Tie, kurių nėra“ ištraukas.
Šaltiniečiai projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ dalyvauja dvidešimtą kartą.
Šiaurės šalių herojai – pasikartojantis Šiaurės šalių literatūroje motyvas, o jų vaidmuo visad įdomus ir suprantamas. Bet kas vis dėlto yra šie herojai ir kodėl jie nepaliauja žavėti skaitytojų?
Herojiškiems Šiaurės šalių literatūros veikėjams būdingas įdomus dvilypumas. Kas gali tapti herojumi ir kas lemia,jog poelgis padaro veikėją susižavėjimą keliančiu didvyriu ar bjauriu piktadariu? Žodyne ,,herojus“ apibrėžiamas kaip asmuo, kuriuo žavimasi dėl jo drąsių ir garbingų poelgių. Tačiau literatūroje herojui paliekama daugiau erdvės ir dažniau tenka susiremti su antiherojumi, kuris yra centrinė moderniosios literatūros figūra.
Pirmą dieną garsinio skaitymo pamokos vyko tema „Žodis ir šviesa“. Tekstas buvo skaitomas žvakių šviesoje. Perskaitę kūrinio ištrauką penktokai ir šeštokai (mokytojos Lina Norgailienė, Birutė Mozurkevičienė, Vilija Maslauskienė) išskyrė herojų vertybes, vertino Samuelio ir Emilijos elgesį. Mokiniai jautriai sureagavo į ištraukos „Tie, kurių nėra“ epilogą ir Samuelio atsisveikinimo laišką.
Ketvirtokai ( mokytoja Jorūnė Klėtkienė) garsiai skaitė ištrauką iš knygos „Superherojų vadovas“. Herojė Lisa – patyčių auka savo mokykloje. Mokiniai aptarė galimas patyčių pasekmes, išryškino Lisos gerą elgesį. Perskaię tekstą, ketvirtokai nupynė gėrio, gero elgesio, gražaus bendravimo, mandagaus žodžio voratinkį, kuriame užrašė ,,PATYČIOMS NE“.
Mokiniai, kurie dalyvavo projekte „tŠiaurės šalių bibliotekų savaitė 2018“ uždegė atminties žvakutę švedų rašytojai Astridai Lindgren. Mokinių vertinimas puikus, nes „Knyga neša žinią, o žinia neša meilę sau ir šalia esančiam“.Plačiau apie projektą skaitykite: https://www.nordisklitteratur.org
Danutė Petkuvienė

Akcija „Knygų Kalėdos 2018“
Jau aštuntą kartą akcija „Knygų Kalėdos“ Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje skleidžia žinią – dalina vieni kitiems skaitymo šviesą ir dovanoja knygas savo mokyklos bibliotekai.
Mokyklos mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai aktyviai įsijungė į šią linksmą akciją ir padovanojo penkiasdešimt vieną naują knygą. Juk dovanodamas knygą bibliotekai – dovanoji sau ir draugui, kurią skaitys visi norintys.
Šventinę nuotaiką sukūrė atvykęs Kalėdų Senelis, atnešęs maišą dovanų aktyviausiems akcijos „Knygų Kalėdos“ dalyviams. Padėkojo visiems, kurie dovanoja, myli ir skaito knygas. Aštuonerius metus kartu kuria kalėdinę bendruomenės nuotaiką.
Akcija „Knygų Kalėdos“ tęsis iki sausio 6 dienos. Todėl kviečiame visus aktyviai dalyvauti ir dovanoti bibliotekai savo mėgstamas knygas. Apsilankę svetainėje knygukaledos.lt sužinosite platesnę informaciją.

„Knygų Pelėda 2015“

Be pavadinimo

Konkursą inicijuoja Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Konkurso tikslas – populiarinti skaitymą, kaip vieną iš aktyviai ir kūrybiškai visuomenei būtinų bruožų, panaudojant naujas vaikų ir jaunimo literatūros pažinimo formas.
Konkurso uždaviniai: skatinti mokinius plačiau domėtis literatūra; skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą; ugdyti ir puoselėti meninio žodžio suvokimą; ugdyti gebėjimą kurti, atradimų ir interpretacijos džiaugsmą; skatinti kūrybišką kultūros vertybių suvokimą. Konkursą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Mokyklos biblioteka šiame konkurse dalyvauja pirmą kartą. Konkursui pateikė nuotraukas iš pravestų knygos skaitymo skatinimo renginių.
Nuoroda peržiūrai: Čia

 

Pilietinė akcija „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“, skirta bibliotekų metams
Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. gruodžio 16d. nutarimu Nr. XIII – 461, 2016 metus paskelbė bibliotekų metais, kurių tikslas – siekti suaktyvinti bibliotekų veiklą, pildyti fondus, organizuoti įvairius renginius, kurie leistų visuomenei tobulėti, ugdant pilietiškumą bei kultūrą.
Pilietinė akcija „Mano nuveikti darbai bibliotekoje skirta neformaliojo ir formaliojo švietimo veikloms praplėsti. Ugdyti vaikų ir jaunimo kultūrinį, visuomeninį ir pilietinį akiratį.
Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos biblioteka taip pat įsijungė į šią akciją. Mokyklos bibliotekos tikslas – patraukliomis, aktyviomis renginių formomis populiarinti knygų skaitymą, dvasingumą ir kultūrą.
Bibliotekoje bus organizuojami įvairūs renginiai: netradicinės pamokos, klasės valandėlės, žinių viktorinos, skirtos Knygnešių dienai pažymėti, naktiniai skaitymai, diskusijos apie perskaitytas knygas, rašinių apie biblioteką konkursai, piešinių parodos.
Akcijos „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“ vykdymo laikas – 2016m. vasario – spalio mėn. Akcijos įgyvendinimo nuotraukas, skaidres iki 2016m. spalio 15d. bus išsiųstos organizatoriams. Pilietinės akcijos veiklą mokyklos bibliotekoje organizuoja bibliotekos vedėja Danutė Petkuvienė, mokytojos Loreta Lauciutė, Danutė Paulienė.