Gamtosauginė veikla 2016-2017

• Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa „DARNI MOKYKLA“
• Olimpinė Diena Šaltinyje
• Europos judrioji savaitė
• Tarptautinė pelkių diena
• Tarptautinė visuotinė veiksmo diena
• Sveikatingumo mėnuo
• Košės diena – 2016
• Tyrėjų naktis
• Probleminio mokymo diena tema „Vanduo“
• Gervių apskaita – 2017 Viešvilės VGR
• Tarptautinis projektas „Mažiau šiukšlių“
• Respublikinis projektas „Kita forma“
• Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam“
• Aplinkosauginis projektas „Gamtos ABC“
• Socialinis projektas „Apkabinkime Žemę“
• Akcija „Renku makulatūra – saugau mišką“
• Akcija „Neišmesk – antrą kartą panaudok“. Skėčių rinkimo akcija
• Visuotinė „Darom – 2017“ akcija
• Pilietinė – ekologinė akcija „Mūsų miškas bus švarus“
• Tarptautinė akcija „Paukščių palydos 2017“
• Akcija „Padovanokime paukščiams namus“
• Nacionalinis konkursas „Pamokos gamtoje: svajokime drauge“
• Respublikinis konkursas „Kamštelių vajus“
• Respublikinė gamtos mokslų konferencija „Žmogaus ekologija“
• Respublikinė konferencija „Mano Olimpas“
• Respublikinė konferencija „Integruoti projektai įvairių dalykų mokyme“
• Viktorina „Pažinkime Lietuvos saugomas teritorijas“ Pagramančio RP
• Bendradarbiavimas su Tarailių progimnazija, l.d. „Žvaigždutė“