Sunday, 24 March 2019

Liaudis žinojo mįslę: „Baltos lankos – juodos avys, kas išmano – tas jas gano?“ Aišku, kad tai raštas. Šiandien 5-8 klasių mokiniai ganė žodžius rašydami diktantą ir bandė surasti paklydusias aveles. O tas, kurios nuklydo į svetimas lankas, „uždarė “ į taisyklių tvartelius – kūrybingai pristatė paliktų klaidų taisykles, kad kitą kartą šiukštu nepasiklystų baltose lankose. Penktokai „ieškojo“ žodžių , kuriuose priebalsiai supanašėjo, šeštokai aiškinosi įvardžiuotinių būdvardžių galūnių įmantrybes, septintokai „išbraidė“ prieveiksmių ir skaitvardžių, aštuntokai – dalyvių pieveles.

190324a

190324b

190324c

190324d

190324e

190324f

Džiaugiamės tais, kuriems sekėsi geriausiai – parašė diktantus be klaidų: Meida Gečaitė, Emilija Žyliūtė – 5 a kl., Danielius Gailius, Augustė Stonytė, Razmina Vaičekauskaitė – 5 c kl., Paulina Dūdaitė, 6 b kl., Kamilė Atkočaitytė, Eligijus Dargis – 7 b kl., Austėja Bumblauskaitė, Martynas Dikšaitis, Kamilė Maštauskaitė, Giedrius Sirvydas – 7 c kl., Gita Bronislovaitytė – 7 d kl., Kajus Galickas, Vilius Keserauskas, Justinas Stankus – 8 a kl. Po vieną klaidelę įsipynė Kamilės Stulginskaitės, Tito Vasiliausko, Rapolo Jasulevičiaus (visi iš 5 a kl.), Liepos Butnoriūtės, Adomo Nausėdos, Kristupo Lankausko, Simonos Petkutės (visi iš 5 c kl.), Skaivos Ptakaitės, Kamilės Šlepavičiūtės (6 b kl.), Rugilės Pilkytės, Romo ir Tomo Stankaičių, Niklės Šimkutės (5 b kl.) diktantuose. Nereikia nusiminti ir tiems, kurių rašto darbe pasitaikė daugiau klaidų. Svarbiausia, mokiniai turėjo galimybę taikydami taisykles išmokti taisyklingai rašyti dažnai klaidingai rašomus žodžius. Klasių vadovai pasidžiaugė mažesniais ir didesniais „laimėjimais“ (dėkojame klasių vadovams už pastebėtas auksines akimirkas). Kaip nesidžiaugsi, jei mokinys, pakartotinai rašydamas diktantą, be klaidų parašė 10, 15 18 žodžių ar net visai išsitaisė – parašė be klaidų!
Pažangos dieną organizavo lietuvių kalbos mokytojos: Daiva Albrechtienė, Birutė Kelpšaitė-Mozurkevičienė, Vilija Maslauskienė, Lina Norgailienė, Lina Tekorienė, talkino direktorės pavaduotoja ugdymui Vijolyta Bivainienė.
Liaudis sako: „Rink laukuose grūdus ir matysi, kas pasėta“. Kiekvienas sau šeimininkas, kiek stengsiesi rašyti taisyklingai, tiek ir sugebėsi parašyti taip, kad kiti skaitys ir gėrėsis: „Kaip gražiai ir išmoningai parašyta!“
Birutė Mozurkevičienė