Friday, 29 March 2019

Kovo 29 dieną Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 6b klasės mokiniai sugužėjo į Tauragės Martyno Mažvydo vardo bažnyčią, kur jiems vyko integruota istorijos, lietuvių kalbos ir tikybos pamoka tema „Reformacija. Martyno Mažvydo „Katekizmas“. Pamoką vedė mokytojos Eglė Rupšienė, Vilija Maslauskienė, Tatjana Kalvanienė.

190329c

190329d

Jau bažnyčios prieigose mokinius pasitiko liuteronų tikybos mokytoja Tatjana Kalvanienė , kuri papasakojo mokiniams apie Tauragės Martyno Mažvydo vardo bažnyčios pastatymą, siejo bažnyčios kūrimąsi su reformacija ir jos svarbiausiais atstovais Liuteriu bei Mažvydu.

190329f

Mokiniai turėjo gražią progą aidint bažnyčios vargonams išgirsti M. Mažvydo giesmę.
Bažnyčios viduje mokiniai dirbdami grupėse nagrinėjo rašytinius šaltinius ir atliko užduotis , susijusias su reformacija, jos atsiradimo priežastimis, padariniais, svarbiausiomis to judėjimo asmenybėmis.

190329a

190329e

Šešios mokinių grupės pristatė bendraklasiams projektinį darbą apie M. Mažvydo „Katekizmą“ , pateikė įdomių faktų apie pačią knygą, kartu pasimokė „silabizuoti“ (skiemenuoti) pagal tokius modelius, kuriuos savo knygoje buvo parašęs jos autorius, palygino Mažvydo parengtą abėcėlę su dabartine lietuvių kalbos abėcėle, sakydami pirmojo lietuviško eilėraščio ištrauką išsiaiškino , kaip knygoje užkoduotas autoriaus vardas ir pavardė. Susipažino su akrosticho sąvoka ir patys dirbdami grupėse sukūrė žodžio KNYGOS akrostichą.

190329b

190329hh

Pamokos pabaigoje mokiniai ir pamokoje buvę svečiai apžiūrėjo tikybos mokytojos parengtą parodėlę, susijusią su reformacija ir Martynu Mažvydu, jo pirmąja knyga. Visus nustebino mažutė, vos centimetro dydžio M. Mažvydo „Katekizmo“ versija.
Kiekvieną užduotį atlikę mokiniai įsivertino darbus. Reflektuodami rašė, kaip jautėsi, ką sužinojo, kas buvo netikėta, įdomu . Savo pastebėjimus mokiniai suklijavo ant lapo, kuris priminė 95 Liuterio tezių, prikaltų prie bažnyčios durų, atkartojimą.
Lietuvių kalbos mokytoja Vilija Maslauskienė