Monday, 3 June 2019

Mokykla dalyvauja Tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje, kurios viena iš darbo krypčių – mokinių supažindinimas su saugomomis teritorijomis, kultūros paveldo ir gamtos vertybėmis. ,,Šaltinio“ progimnazijos 7c ir 8a klasių mokiniai yra aplinkosauginio projekto „Tyrinėk. Atrask. Pažink“ dalyviai. Mokiniai buvo pakviesti aplankyti Biržų kraštą ir susipažinti šio regiono gamtos ir kultūros vertybėmis. Kelionės metu moksleiviai atliko integruotas mokytojų paruoštas geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos užduotis. Ir vaikams, ir mokytojoms buvo labai smagu dalintis patirtimi ir vykdyti bendrą veiklą su kito rajono mokytojomis: Jurgita Sereikiene, geografijos ir istorijos mokytoja, Vytaute Kuzmaite, dailės ir technologijų mokytoja, ir Edita Lansbergiene, lietuvių kalbos mokytoja, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja. Mokiniams buvo pateikta daug naudingos informacijos apie Biržų krašto žymius žmones, kultūrinį ir istorinį palikimą, taip pat buvo nagrinėjamos temos, susijusios su aplinkosauga, saugomomis teritorijomis, jų steigimo svarba. Projekto dalyviai aplankė Biržų lankytojų centrą, susipažino su ekspozicija „Prasmengančios žemės kraštas“, išsiaiškino, kaip susidaro smegduobės, jų padarinius gyventojams. Aplankėme gamtos paminklą – „Karvės olą“ – smegduobę, susidariusią prieš du šimtus metų. Visiems didžiulį įspūdį paliko Kirkilų apžvalgos bokštas, nuo kurio atsiveria nepakartojamo grožio kraštovaizdis. Mokiniai atliko kraštovaizdžio tyrimą, apibūdino orus.

1906031

1906032

1906033

1906034

1906035

1906036

Pirmoji sustojimo stotelė buvo K. Binkio muziejus, kur mus pasitiko mokytojos Jurgita, Vytautė ir Edita su savo mokiniais. Šaltiniečiai turėjo progos susipažinti su autentiškais daiktais, priklausiusiais rašytojui Kaziui Binkiui, prisiliesti prie senovinių rakandų, menančių mūsų protėvių vargingą buitį ir sunkų darbą. Be teorinių žinių mokiniams dar buvo pasiūlyta pasivaikščioti po didžiulį sodą, gėlynus ir atrasti gėles, paminėtas Binkio ,,Utose“ (eilėraščių ciklas).
Aplankėme ir Papilio evangelikų – reformatų bažnyčią, kurią pastatė Radvilos. Išklausę gidės pasakojimo, pasižvalgę po bažnyčią, mokiniai atliko įsivertinimo užduotis. Biržuose daug laiko praleidome pilyje ir edukaciniuose užsiėmimuose apie ginklus ir XVI a. matų sistemą , o vėliau dar turėjome nuostabų susitikimą su evangelikų – reformatų klebonu Rimu Mikalausku. Galėjome padiskutuoti apie reformaciją, jos svarbą, palyginti Papilio ir Biržų bažnyčias, jų architektūrą, vidaus detales.
Visos kelionės metu mokiniai ne tik dalyvavo edukacijose, bet ir atlikinėjo užduotis. Nors ir labai pavargę po įtemptos dienos, bet kupini įspūdžių ir naujų žinių grįžome namo.
Mokytojos Eglė Rupšienė ir Lina Tekorienė