Wednesday, 7 February 2018

Respublikinis 7-8 klasių mokinių iškalbos konkursas anglų kalba mūsų mokykloje jau tapo tradicija, kuri tęsiasi trejus metus. Šių metų vasario 1-ąją vykusio konkurso temabuvo skirta Valstybės šimtmečio jubiliejui „Throw Your Dreams, Wishes and Ideas into Space on your Country‘s Jubilee“- ,,Pasidalinkite svajonėmis , linkėjimais ir idėjomis savo šaliai jubiliejaus proga‘‘ .
Į renginį sugužėjo daug konkurse dalyvaujančių mokyklų atstovų. Sulaukėme svečių iš Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos, Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos, Klaipėdos rajono Gargždų „Minijos“ progimnazijos,Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos,Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos,Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos ,Tauragės Tarailių progimnazijos,Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos ,Panevėžio Aušros progimnazijos ,Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos bei dalyvavo mūsų Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos atstovai .

20180207d

Anglų kalbos mokytojos Vaivos Janonienės iniciatyva ir kvietimu į konkursą atvyko anglų kalbos katedros vedėja iš LCC tarptautinio universiteto Klaipėdoje Robin Gingerich(šios anglakalbės dėstytojos gimtinė–Ajovos valstija), kuri pradėjo konkurso atidarymą mankšta–žaidimu, jo metu dalyviai susipažino irturėjo progą užmegzti trumpus pokalbius su kitais bendraamžiais dalyviais angliškai. Lektorė labai judriai ir patraukliai pateikė savo mokymų pagrindinę žinią–ką patartina daryti ir ko nedaryti kalbant viešai. Lektorės teigimu, svarbiausia yra akių kontaktas bei oratoriaus laikysena. Paskaitos metu dalyviai buvo skatinami išreikšti įvairius jausmus veido mimika ir gestais. Visa tai padėjo atsipalaiduoti ir pasisemti naujų idėjų prieš pristatant savo kalbas.

20180207a

20180207c

20180207e

20180207b

Kol konkurso dalyviai mokiniai dalyvavoRobin Gingerich užsiėmime, juos atlydėjusioms mokytojomsmūsų progimnazijos mokytoja Audra Paulauskienė organizavo kūrybines dirbtuves technologijų kabinete tema „Angliškos arbatos tradicijos“ , jų metu mokytojos turėjo galimybę pabendrauti su savo kolegėmis iš įvairių Lietuvos vietų.
Konkurso metu jį organizavusių mokytojų sumanymu buvo plėtojama knygnešystės Lietuvoje tema. Mūsų progimnazijos aštuntokės Aistė Gervinaitė(8d) ir Ugnė Baliutavičiūtė(8b) vedė konkursą anglų kalba, jos įkūnijo realiai 19 amžiaus pabaigoje egzistavusios arbatinės savininkes, kurių tikroji veikla tuomet buvo padėti vykdyti slaptą lietuviškos spaudos gabenimą.Ugnė ir Aistė priminė J. V. Gėtės mintį jog „Tas, kuris nemoka svetimų kalbų, nesupranta ir savosios“ pabrėžė, jog lietuviško rašytinio žodžio išsaugojimas sunkia kaina tuomet sudarė pagrindą išlikti tautai, turinčiai savają kultūrą ir besidominčiai kitomis kultūromis ir kalbomis, atveriančiomis duris į pasaulį. Anglų kalba šių dienų jaunimui–tai vienos iš tų reikšmingų durų. Pagerbti pirmiausia gimtosios kalbos grožį pačioje renginio pradžioje padėjo mūsų progimnazijos mokiniai Grėtė Lisauskaitė(8d) ir Kristupas Zemeckis(7b), kurie raiškiai skaitė V.Krėvės–Mickevičiaus kūrinio „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“ ištrauką,o tadakonkurso dalyvius svetingai pasveikino ir padrąsino mokyklos direktorė Jūratė Lazdauskienė.
Konkurse dalyvavo 26 dalyviai , kurie dalinosi savo mintimis ir idėjomis Lietuvai, atskleidė jiems rūpimastemas apie lietuvių kalbą, šalies gamtos grožį, istorinę praeitį ir kitus brangintinus dalykus.
Dirbo dvi moksleivių kalbas vertinusios komisijos , jų narės buvo rajono gimnazijų ir progimnazijų mokytojos , kurioms vadovavo gerbiama viešnia Robin Gingerich ir Žalgirių gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Virginija Liaudanskienė. Žiuri komisijos vertino oratorių pasisakymus įvairiais aspektais, tarp kurių svarbūs veiksniai buvo oratorių anglų kalbos žodyno įvairumas, kalbėjimo taisyklingumas ir logiškumas, idėjų įvairovė, kūrybiškumas ir keletas kitų.
Už geriausią oratoriaus kalbą apdovanotidu dalyviai. Tai Klaipėdos rajono Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokinė Aušrinė Anužytė ir Eimantas Stulginskas, Tauragės „Šaltinio” progimnazijos aštuntokas.Mūsų mokyklą taip pat atstovavo Matas Sutkaitis (7d), kurio kalba buvo įvertinta už gramatinį taisyklingumą, Airika Juškytė (8d)–už dramatiškiausią kalbos pristatymą ir Justė Bumblauskaitė (8a) gavo padėką už labiausiai klausytojus atpalaidavusią kalbą.
Teikdama apdovanojimus renginio pabaigoje mūsų progimnazijos direktorė džiaugėsi mokinių gebėjimais pristatyti savo mintis ir idėjas Lietuvai sklandžia anglų kalba ir linkėjo nepritrūkti sėkmės tų idėjų įgyvendinimui.
Smagu, kad mūsų mokyklos mokytojos renginio organizatorės Vaiva Janonienė, Lina Valuckienė, Vilija Petraitienė, Asta Biknerienė ir Audra Paulauskienė, kurių dėka konkursas tapo jau tradiciniu mokykloje, supranta iškalbos gebėjimo ugdymo svarbą jauno žmogaus ateičiai.
Kotryna Dirginčiūtė ir Ugnė Jučaitė, 8a klasės mokinės