Thursday, 17 October 2019

Jau antri metai „Šaltinio“ progimnazijos šeštokai dalyvauja projekte ir mokosi pagal integruotą gamtos mokslų kursą. Per patyriminę veiklą mokiniai vykdo stebėjimus ir bandymus, apibendrina gautus duomenis ,mokosi dirbti komandoje.Tyrinėja ir analizuoja gamtos reiškinius, ugdosi mokslinę pasaulėvoką.

20191017a

20191017b

20191017c

20191017d

20191017e

Integruoto ugdymo pagrindinė idėja –naujos informacijos pateikimas mokinio gyvenimo patirtimi kuo artimesniame mokymosi kontekste. Svarbiausia idėjas pateikti vaikams suprantamu būdu.
Stebėjimas rodo, kad daliai mokinių per didelė ugdymo turinio apimtis ir per sudėtingas integruojamų programų įvedimas.

Projekto „Integruoto gamtos mokslų kurso programa 5–8 klasėms“ grupės vadovė G.Liutkienė