Wednesday, 19 June 2019

Sužinoti, atrasti, tyrinėti ne vadovėliuose aprašytą teorinę medžiagą, bet supančią aplinką Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos 5-8 klasių mokiniai galėjo birželio 10-14 dienomis organizuoto integruoto ugdymo STEAM veiklos metu. Filosofas Antanas Maceina yra pasakęs, kad kraštotyros pažinimas prasideda namais ir baigiasi pasauliu. Taip gimė pavadinimas ,,Čia viskas sava“.

190619e

Pažinti savo kraštą ne tik iš vadovėlio yra didelis iššūkis. Reikia leistis į pažintinę kelionę po tą vietą, kur jau daugybę kartų ėjai, bet gal skubėdamas nesidairei, nepagalvojai, kokio paukščio balsas tave kasryt palydi į mokyklą, kodėl dažniau pasirenkame kelionę mašina, kai galime nueiti pėsčiomis ir dar daug kitų mums pro akis ir ausis praslystančių nuostabių kasdienybės stebuklų. Stabtelėti, pažinti savo kraštą mokiniui yra būtinybė, padedanti suvokti savo tautinį tapatumą, save, savo vertybes ir pareigas.

190619l

Visos savaitės tiek kūrybinės, tiek praktinės veiklos suskirstytos pagal temines grupes skirtingoms amžių grupėms. 5 klasių mokiniams skirta tema ,,Paukščiai“. Savaitė mokiniams prasidėjo edukacine išvyka į Oko mišką, kur pažinti paukščius jiems padėjo tikras gamtos žinovas Aleksandras Naryškinas. Atpažinti paukščių giesmes penktokams gal ir nebuvo sunki užduotis, bet nuo šiol jie žinos, kaip atskirti ančių patelę nuo patinėlio, kuo juodasis čiurlys skiriasi nuo kregždės ir dar daug kitų gudrybių. ,,Kartų parke“ gamtos tyrinėtojai mokėsi koks inkilas tinka vienam ar kitam paukščiui, QR kodas padėjo atsakyti į klausimus, kam priklauso skirtingu numeriu pažymėtas inkilas. Paukščių plunksnų tyrinėjimas per mikroskopą ne vienam sužadino smalsumą, nes, pasirodo, plunksnos taip pat grupuojamos į skirtingus tipus. Patyrinėję gamtos gyventojus penktokai ėmėsi piešti metodinei priemonei skirtų paukščių trafaretus, juos pjaustyti bei spalvinti. O kiek dar žinių sudėta bekuriant viktoriną apie paukščius kitoms klasių komandoms! Karštas tą savaitę buvo ne tik oras, bet ir mokinių, atliekančių užduotis, emocijos.

190619j

6- ų klasių mokiniams patikėta išsamiau ištyrinėti aplinkoje augančius medžius. Pasiskirstę veiklas bei teritorijas, šeštokai tyrinėjo augančius krūmus, medžius bei kitą augmeniją, sudarinėjo tirtų teritorijų žemėlapius. Ne mažiau atsakinga užduotis šeštokams pasirodė ir ,,Medžio paso“ pildymas. Kamienų matavimai, augalo amžiaus nustatymas, žievės, lapų tyrimai turėjo būti atlikti itin kruopščiai, nes pasas toks dokumentas, kur klaidų būti negali. Surinkta informacija apie apylinkės augmeniją buvo papildyta literatūros žiniomis apie Pasaulio medį bei išmokta nauja daina. Paruošę kitų klasių mokiniams viktoriną šeštokai suskubo braižyti, pjaustyti savo metodinės priemones dalį – medžius, padėsiančius kuo tiksliau atkartoti mus supančią aplinką ant bendrai sukurto metodinės priemonės stalo.

190619f

190619d

190619a

7-okai savo temą ,,Mašinos“ pradėjo nuo tiriamųjų veiklų: statistikos duomenų rinkimo stovėjimo aikštelėse bei kitose vietose, kuro tipo, mašinos metų, spalvos surašymų, judriausios – J. Tumo-Vaižganto – gatvės užterštumo lygio nustatymo. Visi surinkti duomenys buvo reikalingi atliekant matematinius skaičiavimus, kuriant viktoriną bei sprendžiant judėjimo uždavinius. Nauja patirtis daugeliui buvo ir pažintis su mašinų istorija, pirmaisiais automobiliais bei jų kūrėjais. Emocijų daugėjo kiekvieną dieną, nes sukurti savo svajonių automobilį, paruošti jį tokį, kad būtų tiksli realios mašinos kopija, pasirodė kietas riešutėlis ne vienam septintokui, pradžioje juokavusiam, kad užduotis pernelyg vaikiška.

190619c

1906192

1906191

Vyriausiems progimnazijos mokiniams, aštuntokams, kliuvo atsakingiausia užduotis – paruošti mūsų aplinkoje esančių pastatų maketus. Surinkę istorinius duomenis, paruošę interviu bei sukūrę viktoriną kitos klasės mokiniams aštuntokai kibo konstruoti pastatus. Kaip teigė veiklas užbaigę mokiniai, savaitės užduotys priminė stovyklą, kurioje visos veiklos organizuotos taip, kad jie pasijustų ne sunkiai ar nuobodžiai dirbantys, o tiesiog smagiai ir prasmingai leidžiantys laiką. Darbas komandoje, turimų ir naujai įgytų žinių pritaikymas, kūrybiškos užduotys įprasmino visus bendram tikslo siekimui.

190619g

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų mokiniai puoselėja didžiulį norą pažinti juos supančią aplinką, atsakingai vykdė jiems skirtas užduotis. Sukurta metodinė priemonė ateinančių metų veikloms yra ne tik bendras darbo rezultatas, bet kartu įrodymas, kad išradingai, kūrybiškai ir kryptingai veikdami galime pasiekti daug daugiau nei gali pasirodyti idėjos pradžioje.
L. Norgailienė