Friday, 28 February 2020

Per patyriminę veiklą nauja informacija daug greičiau, lengviau, tikslingiau ir ilgam laikui įsimenama bei išmokstama.

20200228

6 klasės mokiniai ,susipažinę su įvairių medžiagų sandara, kilme, panaudojimu, rinko informaciją apie pasirinktą medžiagą ir ,pasitelkę fantaziją bei kūrybiškumą, atliko projektinius darbus. Biologijos kabinete suorganizuota mokinių darbų paroda „Medžiagos“.
Biologijos mokytoja G.Liutkienė