Monday, 11 June 2018

Nuolat nostalgiškai žvelgiame į aną Nemuno pusę, iš kurios į mūsų kraštą atėjo pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“, pirmasis grožinis kūrinys – Kristijono Donelaičio „Metai“, vykstant germanizacijai lietuviškas tradicijas uoliai tęsė Vydūnas, spaudos draudimo laikais Martynas Jankus savo spaustuvėje spausdino lietuviškas knygas, o knygnešiai, rizikuodami tremtimis ir kalėjimais, nešė jas į Lietuvą. Taip lietuviškas žodis ne tik išgyveno žmonių lūpose, bet ir gynė „šviesuolius“ nuo sulenkėjimo, plintančio kaip maras. Taip jau susiklostė, kad dabar Karaliaučiaus kraštas – viena iš daugelio Rusijos federacijos sričių – Kaliningrado sritis. Birželio 8 dieną mūsų mokykloje vyko Tauragės ir Kaliningrado srities švietimo įstaigų lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojų seminaro baigiamasis renginys.

20180611

20180611c

Net 21-oje srities švietimo įstaigose veikia lietuvių kalbos ir atnokultūros fakultatyvai ir 8 centruose – lietuvių liaudies kolektyvai (šokių, ansambliai ir kt.). Svečiai iš anapus Nemuno buvo supažindinti su mokyklos tradicijomis, taip pat stebėjo etnokultūrinį renginį. Klausėsi lietuviškos muzikos kapelos „Šaltinis“ atliekamų kūrinių „Gyrioj paukštelis gieduoja“ ir „Žydalka“, skudutininkų ansamblio grojamos „Sutartinės“ ir „Kaimiškos polkutės“ bei kanklininkių Militos Lileikytės ir Akvilinos Petraitytės atliekamų liaudiškų kūrinių (visus šiuos mokinius ruošė Kazys Bivainis, muzikos mokytojas).

20180611a

20180611b

Lietuviškus šokius šoko ir svečius šokdino mokyklos liaudiškų šokių grupė „Šaltinis“, jie pašoko „Pavasarėlį“ ir „Dirižablį“ (mokyt. Alma Rumšienė). Na, o apie Tauragės krašto piliakalnių – Pagramančio, Kuplės, Veringos, Gilandžių – atsiradimą žemaičių raseiniškių arba dūnininkų tarme pasakojo Marija Vasiliauskaitė, Gabrielė Pakalniškytė (jų mokyt. Vilija Maslauskienė), Emilija ir Matas Daugalai ir renginio vedėja Airika Juškytė (jų mokyt. Birutė Kelpšaitė-Mozurkevičienė). Svečių sutikimu ir ekskursija po mokyklos erdves rūpinosi mokytojos Lina Tekorienė ir Daiva Albrechtienė. Svečiai padėkojo mokyklos direktorei Jūratei Lazdauskienei už šiltą priėmimą ir viltingai pastebėjo, kad užsimezgusi partnerystė turės ir tęsinį.