Friday, 17 April 2020

Šiandien visi mes gyvename neįprastai- karantino sąlygomis. Tačiau, pasirodo, vis tiek galime keliauti.Kaip? Ogi skaitydami, klausydamiesi, svajodami ir kitaip…Taigi ir mes, lietuvių kalbos mokytoja Vilija Maslauskienė bei geografijos ir istorijos mokytoja Eglė Rupšienė, kartu su 7b klasės mokiniais šiandien čiupome kuprines, kepures, užrašų knygeles ir neakivaizdžiai kartu su ,,Misijos Sibiras” dalyviais leidomės Tomsko link…
O jei rimtai, tai šiandien septintoje b klasėje vyko integruota literatūros, istorijos ir geografijos pamoka ,,Keliautojo užrašai. Misija Sibiras”. Į neakivaizdinę kelionę vykti mus paskatino dokumentinis filmas ,,Misija Sibiras 15: keturiolika nežinomybės dienų, arba Kaip mes gėrėme kavą su bobute.”Namuose žiūrėdami filmą, mokiniai turėjo atkreipti dėmesį į „Misija Sibiras“žygio dalyvius, jų siekius, vertybes , nuveiktus darbus, su kokiais iššūkiais teko susidurti, kokia krašto, kurioje apsilankė, gamta, kokiose vietovėse pabuvota ,savo pastebėjimus užsirašyti ir užpildyti lentelę.

20200417a

20200417b

20200417c

Pamokoje mokiniams buvo keliamas uždavinys pažiūrėjus dokumentinį filmą, pritaikant turimas žinias, atlikus praktines istorijos, geografijos ir lietuvių kalbos užduotis gebėti pasakyti 6 – 10 teiginių apie trėmimus, tremties vietų gamtos sąlygas, Misijos Sibiras dalyvius ir pasvarstyti, kodėl lietuviams svarbu aplankyti trėmimų vietas.
Smagiausia mokiniams užduotis pamokoje buvo viktorina – žaidimas Kahoot; motyvų, kodėl kiekvienas iš septintosios b klasės mokinių tiktų būti ,,Misijos Sibiras” dalyviu, surašymas mentimenter.com pragrama. Mokiniai minėjo meilę Lietuvai, patriotiškumą, ištvermę ir daugybę kitų gražių dalykų. Reflektuodami mokiniai parašė, kas jiems buvo netikėta, įdomu, kuo praturtėjo, kokių naujų žinių įgavo. Teisingai atsakę į viktorinos klausimus ir aktyviausiai pamokoje dalyvavę mokiniai už puikiai įveiktą kelionę buvo paskatinti dešimtukais ir kaupiamaisias taškais.
Visi priėjo bendros nuomonės, kad tokių kelionių tikrai reikia, tikėsimės ateityje išvykti ne virtualiai, o iš tiesų – savo kojomis, nešini kuprinėmis ir užrašų knygutėmis.
Mokytojos Vilija Maslauskienė ir Eglė Rupšienė