Sunday, 19 November 2017

Pirmosios Pažangos dienos esmė – įsivertinti tai, ką žinai apie save, pasaulį, o atlikus užduotis – sujungti tai, ką žinojai, su tuo, ką sužinojai. Pirmoji užduotis visų klasių mokiniams – dailyraštis. Kodėl mokiniai turėjo pasižiūrėti į savo lietuvių kalbos sąsiuvinius ir įsivertinti rašto kultūrą? Ogi todėl, kad vis daugiau rašoma naudojantis informacinėmis technologijomis – spaudomi rašto ženklai klaviatiūroje, o rankraščių kultūra silpnėja: kartais neįmanoma mokinio objektyviai įvertinti vien todėl, kad sunkiai perskaitomas raštas arba neaiškiai išsakytos mintys. Parašę dailyraštį mokiniai 2-3 sakiniais turėjo parašyti, kodėl svarbu gražiai ir aiškiai rašyti. Išties, galima sakyti, visi suprato, kad rašto kultūra – žmogaus kultūros atspindys (kaip konstatavo 8d klasės mokiniai).

171119a

171119b

171119c

Kita užduotis – filmų stebėjimas. Kodėl filmų? Juk atsakyti į tokius bendražmogiškus klausimus „Ką žinai apie dabar vykstančius karus?“, „Kokios karų pasekmės?“, „Kokias socialines problemas galima vadinti pasaulinėmis?“, „Kokiomis aplinkybėmis žmogus gali pasakyti patekęs į aklavietę“, arba, kai reikia susimąstyti ir parašyti: „Moku įvardinti gyvenimiškąsias vertybes“, „Parašyti 2-3 nuostatas, koks tavo požiūris į seną, ligotą, silpną“ – būtent tokia forma galima „semtis iš meno kūrinio gyvenimo išminties, mokytis geriau pažinti jausmus, mintis, išgyvenimus, patirtis, įsitikinimus, vertybines nuostatas“ (iš lietuvių k. programos). Išanalizavę standartizuotų testų duomenis, pasigendame kaip tik tokio suvokimo, o rašant rašto darbus – silpniausia (be raštingumo) – gyvenimiškos patirties panaudojimas mintims reikšti, taip pat tobulintina vaizdingesnė, meniškesnė kalba. Prieš stebėdami filmus mokiniai įsivertino savo žinojimą vienu ar kitu klausimus, o po filmo – praplėtė žinojimo ribas. Sakysim, vardydami, kas svarbu šiuolaikiniam žmogui, iki filmo peržiūros minėjo „mašinas“, „telefonus“, „judėjimą“, „maistą“…, tai po stebėjimo – atsirado žodžiai „šeima“, „intelektas“, „draugai“, „darbas“… Turbūt žinojimas tampa akivaizdesnis, kai tą patį vaizdą mato daug – visa klasė – tada ir pasikalbėti, padiskutuoti su draugais galima ne tik pamokoje, bet ir bendraujant po pamokų. Tuo labiau, kad kai kurie filmai sukurti pagal kūrinius, kuriuos reikės skaityti per literatūros pamokas; V. Haufo „Nykštukas nosis“, M. Morpurgo „Karo žirgas“, C. S. Levisas „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“. Tad ir giliau paanalizuoti kūrinius bus dar proga.

171119d

171119e

171119f

Tiesa, penktų klasių mokiniai, kadangi jų filmas buvo trumpesnis, aiškinosi tekste frazeologizmų reikšmes ir jas iliustravo. Anot 5d klasės auklėtojos N. Juknienės, „Labai smagu mokiniams atlikti užduotis, kuriose galima iliustruoti, piešti, spalvinti. Ačiū už šaunią dieną“. Dėkoju ir kitoms auklėtojoms, parašiusioms apie Pažangos dieną: L. Lauciutei („Man viskas patiko, šiek tiek trūko laiko filmui aptarti“), D. Paulienei („Ačiū, veikla patiko. Trūko apie 10 minučių, nes reikėjo laiko pertraukai“), I. Siutilienei („Frazeologizmų iliustravimas patiko, ir pats žodis buvo jiems naujiena, tačiau labiausiai įspūdį paliko dailyraščio rašymas, jo vertinimas ir tai, kad padarė pažangą bei galėjo ją pasimatuoti“), A. Paulauskienei („Šaunuolės, viskas labai gerai. Puiku, kad buvo įdarbinti visi vaikai. Ačiū“), G. Liutkienei („Super Pažangos diena! Užduotys mokiniams buvo parinktos geros. Filmas – puikus. Mokiniai noriai atlikinėjo visas užduotis“), A. Šlimui („Viskas buvo gerai: mokiniai užimti, save įsivertino, tik nespėjo apibendrinti“), N. Bekerienei („Ačiū už Pažangos dieną. Buvo labai įdomus filmas. Viskas buvo šauniai sugalvota, tik LABAI pritrūkome laiko užduotims atlikti. Dailyraščio teksto galėjo būti mažiau, nes mokiniai labai stengėsi gražiai parašyti ir užtruko“), S. Bendikienei („Labai džiaugiuosi lietuvių kalbos Pažangos diena, labai gerai viskas suplanuota, nes visi mokiniai turėjo veiklos visą tam skirtą laiką, man visiškai nereikėjo galvoti, kaip juos užimti. Man patiko ir gana sąžiningas mokinių įsivertinimas. Įdomu buvo žiūrėtį filmą. Ačiū, mielosios kolegės, tai buvo tikrai naudinga“). Taip pat dėkojame pavaduotojai V. Bivainienei už konstruktyvų bendradarbiavimą, Ingridai Lukošienei, pasidalinusiai patirtimi, kaip Pažangos dienos organizuojamos 1-4 klasių mokiniams, A. Biknerienei – už įdomių idėjų „pasufleravimą“.
Pažangos dieną organizavo lietuvių kalbos mokytojos: D. Albrechtienė, B. Kelpšaitė-Mozurkevičienė, V. Maslauskienė, L. Tekorienė. Organizavome, kas nepavyko, koreguosime, kas pavyko – džiaugiamės.
Birutė Kelpšaitė-Mozurkevičienė