Monday, 3 June 2019

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje vyko netradicinė geografijos pamoka (mokytoja Danutė Paulienė), kurioje dalyvavo knygos „Nemunas Lietuvos gyvenime 1918-1990 metais“ autorius tauragiškis Gediminas Kasparavičius.
„Už Nemuno rymojo Kaunas ir dešimties jo šventovių bokštai. Vaizdingame slėnyje iš tolo atrodė didžiulis ir garbingas miestas. Kauno prieplaukoje inkarus išmetę stovėjo keliasdešimt prūsų botų su dviem ar trimis stiebais ir šešiomis arba septyniomis burėmis. Visą tai darė prieplauką panašią į jūrų uostą“ . Tokius XIX a. vaizdingus prisiminimus apie Nemuno upės gyvenimą pasakoja rašytiniai šaltiniai.

1906upe1

1906upe2

1906upe3

Knygos autorius Gediminas Kasparavičius nuoširdžiai papasakojo šaltiniečiams apie upių transporto reikšmę XX amžiaus Lietuvoje, apie sutiktus žmones, kurie dirbo tuo metu upeiviais. Juk laivai, plaukiantys Nemunu, buvo pagrindinė žmonių susisiekimo priemonė. Nemuno pakrantėse įsikūrusių miestelių ir kaimų gyventojai šimtmečiais vertėsi upininkyste,kuri buvo vienintelis pragyvenimo šaltinis.
Mokiniai sužinojo, kad norint vairuoti laivą šiandien reikia išlaikyti laivo vairavimo teises. Autorius atsakė į mokinių pateiktus klausimus. Parodė sovietmečiu sukurtą filmą apie Nemuną ir upeivių bendruomenės gyvenimą.
Knygos autorius pažymėjo, kad šiandien bebaigianti išnykti profesinė upeivių bendruomenė sulaukia mažai tyrinėtojų dėmesio. Todėl tikslas – surinkti informaciją ir papasakoti apie upeivių veiklą, vandens transporto organizavimą bei tuo laikotarpiu naudotus laivus.
O sparnuotas garlaivis – sparnuota svajonė, kuri virsta realybe, tiesiog gyvenimu. Autorius siekia supažindinti skaitytoją su protėviu kraštu, kur šimtmečius vyko žmonių gyvenimas.
Gediminas Kasparavičius jau rašo antrą knygą akademinei bendruomenei, todėl šaltiniečiai dėkoja už skirtą susitikimui laiką ir linki kūrybingo ir gražaus darbo, naujų žinių ir minčių, kurios jau yra parvežtos net iš JAV.

Danutė Petkuvienė