Wednesday, 3 June 2020

Kviečiame susipažinti su rajono savivaldybės paruoštu mokymo(si) priemonių sąrašu 2020/2021 mokslo metams. Krepšeliai su priemonėmis, kaip ir kasmet, mokiniams bus įteikti Rugsėjo 1-ją.

Mokymo(si) priemonių sąrašas