Sunday, 15 April 2018

„Teisingai turtinga kalba yra ta, kuri kiekvienam daiktui, kiekvienam dvasiniam veiksmui turiati tinkamą posakį, nevartoja to pačio pavadinimo dviems panašiems daiktams, o visiems skirtingai. Tokia kalba yra lietuvių kalba“, – prof. V.Lavua (Lavoix).
Todėl mūsų mokyklos pradinukai, balandžio 12 d., skyrė Lietuvių kalbos Pažangos dienai. Jos metu ugdė aukštesniuosius mąstymo gebėjimus savo gimtąjai kalbai.

20180415e

Pirmiausia mokiniai pasimatavo, kaip supranta žodžių reikšmę, patarles ir priežodžius. Vėliau atliko teksto suvokimo užduotis, sprendė kryžiažodžius, kūrė pasakas ir padavimus apie Lietuvą. Įnirtingai kovėsi“Proto mūšyje“, viktorinoje „Patarlės ir posakiai“. Įvairiose mokyklos erdvėse grupėmis varžėsi ir atliko įvairias užduotis.Lapeliuose rašė gražius žodžius, posakius, patarles apie Lietuvą. Iliustravo ir kiekvieno aukšto fojė klijavo bendruose plakatuose.

20180415a

20180415b

20180415c

20180415d

20180415f

Užsiėmimų pabaigoje mokiniai dar kartą pasimatavo savo padarytą pažangą.
Ši diena mūsų pradinukams leido suprasti, kad turime saugoti savo kalbą, daryti viską, kad neišnyktų mūsų gražioji tautosaka.
Pradinių klasių mokytojos