Monday, 30 October 2017

20171030a

Mūsų mokykla dalyvauja Ugdymo plėtotės centro ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2017–2018 m. vykdomame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. Naudojant informacines technologijas (IT) galima padėti vaikams geriau mokytis, lengviau, žaismingiau, patraukliau perteikti ir įsisavinti mokymo medžiagą (Informatikos, programavimo pradmenys šiais mokslo metais yra integruojami į ugdymo procesą keturiose mūsų mokyklos pradinėse klasėse. Mokiniai kartu su savo mokytojomis išbando, mokosi programuoti naudodami edukacines bitutes- robotukus Bee- bot, programas: Scratch Jr ir Code Monkey, žaidimą Scotie Go, ,,Bebro“ korteles ir kt.).
Spalio 24- 28 d. mūsų mokyklos mokytojos Vilma Ir Sigita kartu su respublikos pradinių klasių mokytojų delegacija turėjo galimybę susipažinti su Suomijos švietimo sistema, lankėsi Suomijos Turku mieste. Kelionę padovanojo pasaulinė IT kompanija, programinės įrangos tiekėja „Bentley Systems“. Vizitą kuravo Turku universitetas, visame pasaulyje garsūs informatikos profesoriai Erkki Sutinen ir Mikko-Jussi Laakso.

20171030f

20171030d

Daug kartų girdėjome apie Suomijos švietimą, ypač dėmesys suaktyvėja paskelbus PISA rezultatus, kai vėl Suomijos mokiniai pirmauja daugelyje sričių. Suomijos mokyklas užgula įvairių šalių delegacijos, visi nori perprasti, kur slypi Suomijos švietimo sėkmės paslaptis.
Nuo tada, kai prieš 40 metų suomiai įgyvendino milžinišką edukacinę reformą, Suomijos mokyklų sistema laikoma švietimo sistemų lydere ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Suomijos švietimo sistema yra orientuota į lygybę. Ji paremta idėja, kad kiekvienas vaikas turi gauti galimybę tobulėti ir išpildyti savo potencialą, nepriklausomai nuo tėvų finansinių galimybių. Visi vaikai, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, mokomi toje pačioje klasėje.

20171030b

20171030c

Visos mokyklos yra panašios, skirtumai menki. Vienas esminių jos principų – tame pačiame kvartale gyvenantys to paties amžiaus vaikai mokosi toje pačioje klasėje, toje pačioje mokykloje. Tai mums buvo visur pabrėžiama. Vis tik mums parodė ir gerokai išsiskiriančią savo materialine baze, inovacijomis, šiuolaikišką ,,ateities“ mokyklą – Norssi mokyklą, kurioje praktikuojasi studentai, būsimi mokytojai. Mokykla tampriai bendradarbiauja su Turku universitetu, joje nuolat ,,zuja“ kelios dešimtys studentų, čia daromi moksliniai tyrimai, nuolat stebimos pamokos, analizuojama jų kokybė, mokinių pasiekimai, reflektuojama.
Lyginant su kitomis sistemomis, suomių vaikai retai kada laiko egzaminus ir atlieka iki 1 val. trukmės, nedidelės apimties namų darbus (iki kol nepasiekia paauglystės). Tai grindžiama pasitikėjimu, siekiu sudaryti vaikui sąlygas mokytis pačiam, jo nespaudžiant, netikrinant tiesmukiškai. Tačiau daug teikiama pagalbos. Per pirmuosius devynerius mokslo metus (pagrindinė mokykla) 30 proc. mokinių suteikiama papildoma pagalba, vadinama specialaus mokymo(si) pagalba. Tikriausiai todėl skirtumas tarp silpniausių ir stipriausių mokinių yra mažiausias pasaulyje.
Lankantis Suomijos mokyklose žavėjo didelė pagarba mokytojui, laisvė ir pasitikėjimas, mokinių ir mokytojų atsakomybė siekiant bendrų kokybiškų mokymo(si) rezultatų, mokinių savarankiškumas, „pamoka be rėmų“, mokyklos erdvių išnaudojimas- pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir koridoriuose, šilti mokytojų ir mokinių santykiai. Mus pakerėjo mokytojų santūrumas, tylus ,,susikalbėjimas“ su mokiniais, „Tylos nameliai“ su puikia garso izoliacija, kuriuose pertraukų metu vaikai gali žaisti, pailsėti, pasikartoti užduotis, susikaupti kitai pamokai. Mus stebino erdvės poilsiui, įvairioms veikloms, mokykliniai baldai klasėse ir mokinių judėjimo laisvė pamokos metu atliekant užduotis, savarankiškumas, atsakingumas. Suomijos mokyklose sukurtos erdvės leidžia mokytojui lengvai keisti, o mokiniui laisvai pasirinkti veiklas.

20171030e

20171030ee

20171030eee

20171030eeee

20171030eeeee

Susižavėję stebėjome mokytojų ir mokinių betarpišką bendravimą pamokų ir pertraukų metu, poilsio ir edukacines erdves, inovatyvias mokymo priemones. Suomijos mokytojai dirba vadovaudamiesi principu ,,Mažiau yra daugiau“. Manome, todėl mokiniai dirba neskubėdami, jaučiasi saugūs, motyvuoti, o mažos nesėkmės skatina pačius mokinius, akylai stebint ir padedant mokytojams, ieškoti patiems problemų sprendimo būdų. Mokytojas projektuoja, reflektuoja su mokytojo padėjėju ir mokiniais, laisvai pasirenka darbo priemones ir metodus, planuoja ugdymo veiklą. Jo tikslas- labai gerai pažinti kiekvieną vaiką ir jam padėti įveikti ugdymo(si) sunkumus, tobulėti.

Stebėta veikla Suomijos mokyklose, įgyta patirtis padės drąsiau įgyvendinti projekto idėjas pamokose, modernizuoti mokymą pradinėse klasėse, pradedant ugdyti pačius paprasčiausius informatikos, informatinio mąstymo gebėjimus, kurių reikia XXI amžiaus piliečiui: kūrybiškai spręsti įvairius uždavinius, mokytis atskirti, ką galima padaryti greičiau, automatizuojant, kaip galima įveikti problemas dirbant drauge, kaip pasinaudoti aplinkoje esančiomis įvairiomis priemonėmis. Dėkojame UPC ir LR Švietimo ir mokslo ministerijai, profesorei Valentinai Dagienei už galimybę tobulėti.

Vilma Kačiušė ir Sigita Jurgilienė
Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos