Monday, 13 May 2019

Smagu nuvykti svetur, sužinoti naujų dalykų, bei pasidalinti turima patirtimi. Anglų kalbos mokytojos metodininkės Lina Valuckienė ir Vaiva Janonienė nuvyko į Šiaulių Dainų progimnaziją ir dalyvavo šioje respublikinėje konferencijoje bei skaitė pranešimus. Visada traukia pasisakyti tokia tema, kurioje nagrinėjami aspektai svarbūs mokinių ateičiai ir sėkmei. Gebėjimas kalbėti viešai – tai vienas iš lyderio bruožų. Mokytojos pasidalijo iškalbos angliškai konkursų organizavimo patirtimi ir sėkmės istorijomis apie savo paruoštus moksleivius per 7 metų Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje organizuojamų konkursų laikotarpį.

190513b

190513c

190513d

Kokie iššūkiai laukia mūsų dabartinių mokinių ateityje? Juk darbdaviai ieškos talentingų, gebančių save pristatyti, pasižyminčių drąsa, išradingumu bei kitais lyderiui būdingais bruožais jaunų žmonių.
Septinta ir aštunta klasė yra labai tinkamas laikas ugdyti gebėjimą žengti į priekį ir pasakyti savo idėjas plačiai auditorijai. Juk lyderis – tai asmuo, kuris remdamasis savo asmeninėmis savybėmis, intelektu ir autoritetu daro įtaką aplinkiniams. Išryškėja tai, kad mokytojai, kurie ugdo lyderius įvairiais būdais (iškalba yra vienas iš jų ), padeda įgyvendinti švietimo sistemos aukštesniuosius tikslus ir tai lemia švietimo kokybės augimą bei kuria svarbią pridėtinę vertę jauno žmogaus ateičiai.
Apie lyderystės raišką, dinamiką, įtraukųjį ugdymą, pasidalytąją efektyvią lyderystę, iniciatyvumą kalbėjo gausus lektorių būrys, tarp jų ir Šiaulių universiteto Edukologijos instituto profesorė dr. Aušrinė Gumuliauskienė bei to paties universiteto lektorė dr. Laima Tomėnienė.
Užsienio kalbų metodinė grupė