Monday, 9 July 2018

„Jubiliejinė, dvidešimtoji, 2018 m. dainų šventė buvo skiriama Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. „Vardan tos…“ yra Lietuvos valstybės himno – „Tautiškos giesmės“ – eilutė. Ši giesmė tapo šventės organizavimo idėjos pagrindu, visų jos renginių jungtimi. Pagarba Tėvynei, jos praeičiai, ją kūrusiems ir tebekuriantiems žmonėms, tiesos, šviesos, doros siekimas, kvietimas santarvei, vienybei, prasmingo būdo gyventi ir dirbti ne dėl asmeninės, bet dėl Lietuvos gerovės teigimas – pamatinės giesmės vertybės, kurios menine kalba buvo permąstomos ir aktualizuojamos šventėje. Jos programą sudarė šios dalys: Folkloro diena, skirta tradicinei kultūrai, Ansamblių vakaras – spalvinga teatralizuota, stilizuota forma pateikiantis liaudiško prado programą, Šokių diena, kurios pagrindas – profesionalių choreografų sukurtos lietuvių papročius, simbolius interpretuojančios šokių kompozicijos.

180709a

180709b

180709c

Šventės programą papildė Teatro diena, Liaudies meno paroda, nacionalinių instrumentų – kanklių, pučiamųjų instrumentų orkestrų – koncertai ir paradai, profesionaliosios kūrybos renginiai, emocingos ir spalvingos šventės dalyvių eitynės. Šventę vainikavo Dainų diena, į vieną milžinišką chorą subūrusi tūkstančius dainininkų“ – taip buvo rašoma Dainų šventės koncepcijoje. Gausus būrys mūsų mokyklos muzikantų ir šokėjų dalyvavo šimtmečio šventėje – progimnazijos skudutininkų ansamblis, pučiamųjų orkestras (vadovas Kazys Bivainis), jaunių liaudiškų šokių grupė „Šaltinis“ (vadovė Alma Rumšienė) ir patyrė nepaprastai daug įsimintinų akimirkų. Kartu vyko mokytojai Alina Gailiuvienė, Albinas Šlimas, Asta Biknerienė, Ligita Skurdelienė.
Alma Rumšienė, šokių mokytoja.