Tuesday, 24 October 2017

201710249

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos ir Ukrainos Ternopilio 5-osios vidurinės mokyklos, kurioje sustiprintas užsienio kalbų mokymas, bendradarbiavimas prasidėjo prieš vienerius metus. Ukrainiečiai, ieškodami partnerių Lietuvoje, surado mus, „šaltiniečius“… Pradžia nebuvo lengva, bet intriguojanti – bendravimo ir bendradarbiavimo strategijos kūrimas per socialinį tinklapį Facebook suartino ir paskatino siekti bendrų tikslų. Vėliau, abiejų šalių mokytojų entuziazmo, kūrybiškumo ir atkaklumo dėka buvo laimėtas Ukrainos ir Lietuvos jaunimo mainų programos projektas „Improve Yourself and Inspire the World“ („Tobulink save ir žadink pasaulį“). Spalio 16-20 dienomis delegacija iš Ukrainos jau svečiavosi mūsų progimnazijoje.

201710241

201710242

201710248

2017102499

201710247

Subūrę dvidešimties moksleivių komandą (po dešimt iš kiekvienos šalies), kartu mokėmės lyderystės principų, pristatėme metodą „Sniego gniūžtė“. Dalyvaudami pažintinėse ekskursijose Tauragėje, Klaipėdoje, Vilniuje ieškojome bendrų sąsajų abiejų šalių istorijose. Labiau susipažinome su kiekvienos šalies kultūra ir papročiais tarptautinėje vakaronėje. Dalijomės gerąja patirtimi taikydami komandinio darbo metodus netradicinėse aplinkose. Džiaugiamės pavykusia edukacine veikla „Seminaras ant ratų“. Veiklų metu buvo ugdomi moksleivių socialiniai įgūdžiai (savęs pažinimo/ įtvirtinimo, bendravimo-bendradarbiavimo, konfliktų bei problemų sprendimo). Daugiau žinių apie Europos Sąjungą projekto dalyviai įgijo pabendravę su Tauragės Europe Direct informacinio centro vadove Isvalda Alekniene bei apsilankę Vilniuje Europos namuose.

201710243

201710244

201710245

201710246

Pasak J.V. Gėtės, „Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla.” Dviejų šalių gimininga bendrystė – neįkainojama dalykinė ir socialinė patirtis. Nuoširdus Ačiū „Šaltinio” progimnazijos direktorei, Tauragės rajono savivaldybei ir Merui už svetingą delegacijos priėmimą, Ternopilio 5-osios vidurinės mokyklos mokytojoms ir mokiniams, šauniai progimnazijos mokytojų, mokinių komandai, aktyviai įsijungusiai į projekto veiklas, mokinių tėvams, priėmusiems ukrainiečius į savo šeimas.
Anglų kalbos mokytoja Inesa Siutilienė