Wednesday, 18 March 2020

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje sustabdytas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas.
Progimnazijos darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.
Esant būtinybei informacija teikiama:
Tel.: 8 655 56995 (direktorė)
8 685 28999 (pavaduotoja ūkio reikalams)
El. paštu: saltinioprogimnazija@tsaltinis.lt

Su pedagoginiais darbuotojais mokiniai, mokinių tėveliai gali susisiekti žinute per el. dienyną TAMO.

Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki.
Progimnazijos direktorė Jūratė Lazdauskienė