Monday, 3 February 2020

Sausio 30 d. Tauragės „Šaltinio” progimnazijoje vyko kasmetinis respublikinis 7-8 klasių moksleivių oratorių anglų kalba konkursas. Šių metų tema – ,,THE CLIMATE CRISIS THAT THREATENS HOMO SAPIENS: WHAT IS IT POSSIBLE TO DO?”.
Dalyvavo 47 moksleiviai iš 16 Lietuvos miestų. Jaunieji oratoriai vardijo įvairias su klimato kaita susijusias problemas bei siūlė būdus joms išspręsti. Renginio partneriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Tauragės Europe Direct informacijos centras (vadovė Isvalda Aleknienė) bei Tauragės profesinio rengimo centras.
Konkursas vyko dviem srautais su atskiromis žiuri. Susumavus rezultatus, paskelbti 6 geriausi kalbėtojai. Visi kiti konkurse dalyvavę mokiniai ir mokytojai gavo padėkas bei atminimo dovanėles. Mūsų progimnazijos mokinys Raigardas Jankus (7b klasė, mokytoja V. Janonienė), geriausiai pasirodęs mokykliniame ture, buvo nufilmuotas Tauragės kabelinės televizijos žurnalistų. Jo kalbos fragmentai bei konkurso akimirkos bus rodomi per Tauragės kabelinės televizijos kanalą.

20200203a

20200203b

20200203c

20200203d

20200203e

20200203f

20200203g

20200203gd

20200203gds

Labai džiaugiamės, kad į šių metų konkursą mokytojos Vaivos Janonienės pakviestas atvyko ir su mokiniais susitiko VU Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto asistentas, mokslų daktaras bei Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka, kuris yra oratorystės meno praktikumo „Aš kalbu–manęs klausosi” bei kitų leidinių autorius.
Mūsų progimnazijos direktorė J. Lazdauskienė, sveikindama gausiai susirinkusius dalyvius, pabrėžė iškalbos įgūdžių ir užsienio kalbos įvaldymo svarbą jauno žmogaus ateičiai. Tauragės Europe Direct informacijos centro vadovė I. Aleknienė padrąsino svečius ir džiaugėsi, kad tradiciniu tapęs konkursas kasmet sukviečia tiek jaunų ir perspektyvių moksleivių. Kalbų pristatymai vyko dviem srautais. Malonu tai, kad konkursą vedė šie mūsų progimnazijos moksleiviai: A. Stonytė, S. Petkutė – 6c, A. Ravinkaitė, A. Žebelytė, E. Žyliūtė, K. Stulginskaitė–6a, V. Mockutė, K. Senkus–7b, Š. Šulinskas–7c ir E. Pinčiūtė–7d. Biblinė Nojaus laivo–žmonijos gelbėjimo nuo klimato kaitos grėsmės tema bei jaunosios kartos misijos ir vaidmens išaukštinimas vyravo viso konkurso metu. Technologijų mokytojas A. Šlimas sukūrė instaliaciją Nojaus arkos tema, kuri tapo vedančiųjų mokinių tribūna ir puikia renginio dekoracija. Technologijų mokytoja A. Paulauskienė pritaikė reikiamas mokyklos erdves gausiam svečių būriui priimti bei papuošė vedančiąsias. Dėkojame L. Zakaraitei (7d) ir G. Manerskui (8d), mūsų progimnazijos mokiniams bei sportinių šokių klubo „Spindulys” ugdytiniams, kurie puikiu šokiu pradėjo renginį. Muzikos mokytojo D. Griciaus paruošti dainininkai padėjo kalbėtojams atsipalaiduoti kartu su mokytoju atlikdami keletą muzikinių kūrinių, o 6d klasės mokinė D. Pociūtė padainavo skambią dainą „Ryto tyloje”. Konkurso dalyvius vertino dvi anglų kalbos mokytojų komisijos, kurių sudėtyje šiemet buvo ir trys jaunimo atstovės, turinčios viešojo kalbėjimo patirties. Priimant gausų svečių būrį nuoširdžiai prisidėjo direktorės pavaduotoja I. Sadauskienė, darbuotojai Žygintas ir Vaidas.
Vaiva Janonienė