Giluminio veiklos kokybės įsivertinimo ir plačiojo įsivertinimo ataskaita 2016 – 2017 – siųstis

Veiklos kokybės įsivertinimas 2015 – siųstis

Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2015 .Bendra ataskaita. – siųstis

Mokinių apklausa NMVA 2015. Bendra ataskaita. – siųstis

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS PRIEMONIŲ PLANAS IŠORINIO VERTINIMO IŠVADOMS ĮGYVENDINTI – siųstis

IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA – siųstis

ATASKAITA 2014 PLATUSIS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS – siųstis

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS (GILUMINIS) 2012-2013 M.M.

UGDYMAS IR MOKYMAS (MOKINIAI) – siųstis

UGDYMAS IR MOKYMAS (TĖVAI) – siųstis

UGDYMAS IR MOKYMAS (MOKYTOJAI) – siųstis

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS (PLATUSIS) 2013-2014 M.M.

PLATUSIS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS – siųstis