TARPTAUTINĖ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA

Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE – Foundation for Enviromental) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.

Pagrindinis Fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas, XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalų ir neformalų švietimą.

Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.

Gamtosauginių mokyklų programoje nuo 2009 metų dalyvauja ir Tauragės „Šaltinio“ progimnazija.

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Remiantis įvairiais darnaus vystymosi aspektais ir kuriant ryšius su bendruomenėmis, Gamtosauginės mokyklos yra ideali programa, įgyvendinanti Vietos Darbotvarkę 21 mokykloje. Programos Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Už tinkamą aplinkosauginę veiklą pirmąja Žaliąja vėliava mūsų mokykla apdovanota 2010 metų pavasarį.

v1

Antroji Žalioji vėliava – 2011 metais

v2

Trečioji Žalioji vėliava-2012 metais

v3

Ketvirtoji Žalioji vėliava-2013 metais

v4

Penktoji Žalioji vėliava-2014 metais

v5

Šeštoji Žalioji vėliava-2015 metais

v5

Septintoji Žalioji vėliava-2016 metais

v5

Aštuntoji Žalioji vėliava-2017 metais

v5

Devintoji Žalioji vėliava-2018 metais

v5

Dešimtoji Žalioji vėliava-2019 metais

v5

Septyni žingsneliai
Gamtosauginės mokyklos programoje dalyvaujanti mokykla turi įvykdyti septynis gamtosauginius žingsnelius:
1. Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;
2. Atlikti aplinkosauginį auditą mokykloje;
3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą;
4. Atlikti veiklos įvertinimą;
5. Įntegruoti gamtosaugą į mokymosi procesą;
6. Įtraukti mokyklos bendruomenę;
7. Sukurti Gamtosauginį kodeksą.
Daugiau informacijos galima rasti Gamtosauginių mokyklų programos tinklapyje
Gamtosauginės mokyklos
Gamtosauginės mokyklos programą mokykloje koordinuoja geografijos mokytoja – metodininkė Eglė Rupšienė.