Ketvirtadienis, 12 balandžio 2018

Gerbiami tėveliai ir visi, kurie nori paremti „Šaltinio“ progimnaziją.
Kreipiamės į Jus ir kviečiame iki 2018 m. gegužės 1 d. skirti 2 procentus pajamų mokesčio Tauragės „Šaltinio“ progimnazijai.
Už 2016 metus Jūsų parama progimnazijai buvo 2836,46 Eur. Per 2017 metus išleista:
300 Eur netradicinėms klasikinės muzikos pamokoms;
192 Eur paskirti progimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Šaltinis“ startiniam mokesčiui apmokėti tarptautiniame šokių festivalyje – konkurse Latvijoje „Baltic Amber Jurmala 2017“ (kolektyvas buvo apdovanotas I ir II laipsnio diplomais);
120 Eur paskirta 2c klasei – EQ klasės profiliui suformuoti (Eksperimentinis projektas, kuriam pasiteisinus, tokius profilius kasmet turėsime visoms antroms klasėms).
Už 2224,46 Eur yra suplanuota lauko erdvių tvarkymas vasarą.
Nusprendę skirti 2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti dviem būdais:
Pirmasis būdas: elektroniniu būdu per mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt arba per internetinę bankininkystę (internetiniame banke pasirinkę elektroninį deklaravimą).
Antrasis būdas: galite nuvykti į mokesčių inspekciją (VMI) ir ten užpildyti specialų formos FR0512 prašymą arba šį prašymą nusiųsti paštu į mokesčių inspekciją (VMI).
Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą ir paramą.

Deklaracija