Ketvirtadienis, 21 vasario 2019

190221

Pagal „Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą“, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.1-109, prašymai ir dokumentai (vaiko gimimo liudijimo kopija) mokytis „Šaltinio“ progimnazijoje bus priimami nuo 2019 m. kovo 1 d. 8.00 val.
Pažymos apie deklaruojamą gyvenamąją vietą nereikia.