Antradienis, 15 spalio 2019

Poetas Jonas Jakštaitis – Šapelis yra mūsų kraštietis. Susitikime su juo mokyklos bibliotekoje dalyvavo 5 c ir 5 e klasės mokiniai su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis Ligita Šaltiene ir Lina Norgailiene. Vyko netradicinė literatūros pamoka „Gamtos margumynai lietuviškame žodyje“. Rašytojas mokiniams pristatė aštuntą savo poezijos knygą „Šlepu tepu per laukus“. Netradicinę pamoką kartu su mokytojomis organizavo bibliotekininkė Danutė Petkuvienė.
Rašymas vaikams – didžiausias malonumas. Būti vaikų poetu – būti visada jaunu ir mylimu. Vaikystė – spalvingiausias gyvenimo tarpsnis. Todėl ir poeto eilėraščiai spalvingi, džiaugsmingi.
Eilėraščių veikėjai – žvėreliai, paukščiai, vabalai, vėjas ir lietus. Visa, kas gamtoje gyva, kalbina žmogaus akis ir mintis, surašyta poeto posmuose. Eilėraščiai kupini gamtos motyvų. Kai kuriuose išryškėja ir ilgesys, ir liūdesys. Įdomu tai, kad visi eilėraščiai surimuoti gretutiniu rimavimo būdu, kas teikia jiems ypatingo lengvumo, dainingumo.

20191015a

20191015b

Susitikime su rašytoju dalyvavęs Tauragės literatų klubas „Žingsniai“ vadovas Eugenijus Šaltis pasidžiaugė, kad Jonas Jakštaitis – savitas poetas. Įdomi ne tik eilėraščių tematika, bet ir gebėjimas mintinai deklamuoti savo eilėraščius. Tai motyvuoja mokinių žingeidumą ir saviraišką. Knygos iliustracijos – rajono mokyklų mokinių piešiniai, kurie suteikia knygai paprastumo ir paryškina eilėraščio turinį.
Poetas Jonas Jakštaitis ir literatas Eugenijus Šaltis noriai ir išsamiai atsakinėjo į mokinių klausimus. Paklaustas, kokio amžiaus būdamas pradėjo rašyti eilėraščius, svečias teigė, kad pradėjo eiliuoti dar besimokydamas mokykloje ir sėkmingai iš anglų kalbos į lietuvių išvertęs eilėraštį suprato, kad nori būti rašytoju.
Netradicinė literatūros pamoka – meninio lietuviško žodžio kraitė. Poetas vieną knygą „Šlepu tepu per laukus“ padovanojo šaltiniečiams, kurie ją galės rasti mokyklos bibliotekoje.
Danutė Petkuvienė