Pirmadienis, 28 gegužės 2018

Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas. (Kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis)

Gegužės 25 dieną, penktadienį, progimnazijos bendruomenė ir garbūs svečiai rinkosi į mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro jubiliejų, o jis tikrai neeilinis – orkestrui net 60 metų. LR Seimo narė Aušrinė Norkienė, Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Virginija Eičienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Navickas sveikino mūsų progimnaziją, ilgametį vadovą Kazį Bivainį ir stebėjosi, kad tokį jubiliejų švenčia kolektyvas, o tai rodo, jog mokykloje labai daug dėmesio skiriamą muzikai, menui, kūrybiškumui, atsakingai ir nuoširdžiai dirbantiems žmonėms.

20180528a

Jeigu 60 – metį minėtų žmogus, neabejotinai išgirstume jo paties pasakojimą apie nueitą kelią, sutiktus žmones, bet orkestro istoriją mes, mokyklos bendruomenė, sužinoti ir su plačiąja visuomene pasidalinti galime tik sklaidydami mokyklos metraščio lapus. Labai iškalbingi šie įrašai:
1. 1958 – 1959 mokslo metais jau minimas mokyklos dūdų orkestras, kuriam vadovauja Kazys Lazauskas.
2. 1966 – 1967 m. m. orkestrui pradeda vadovauti moteris – Eugenija Macaitė.
3. 1977 – 1978 m. m. metraštyje randame minimą ir žinomo kultūros veikėjo, poeto, mokytojo Eugenijaus Šalčio pavardę. Jis minimas kaip renginių vyriausiasis vedėjas, solistas, orkestro vadovas.
4. 1983-09-01 Pirmasis mokslo metų skambutis kviečia į Taikos pamoką. Dūdų orkestrui diriguoja mokytoja Nijolė Rakevičienė.
5. Nuo 1984 – 1985 mokslo metų rugsėjo 1- osios mokyklos pučiamųjų orkestrui pradeda vadovauti ir iki šiol kantriai darbuojasi Tauragėje, net, galima sakyti, visoje Lietuvoje, žinomas muzikos mokytojas Kazys Bivainis.
Mokytojo Kazio vadovaujamas orkestras nuo 1987 metų aktyviai dalyvauja tiek mokyklos, tiek rajono, tiek respublikiniuose renginiuose, moksleivių, pasaulio lietuvių Dainų šventėse. Kolektyvas – nuolatinis Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatų dalyvis, prizininkas. Štai ir šiemetinis laimėjimas labai džiugina mokyklos bendruomenę – Pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate A kategorijoje laimėta I vieta, o pats mokytojas, tuėdamas didelę širdį ir jautrią muzikanto sielą, dar randa laiko ir ugdo jaunuosius skudutininkus, vadovauja kaimiškai kapelai, kurioje groja ir mokiniai, ir mokytojai.

20180528e

Progimnazijos direktorė Jūratė Lazdauskienė dėkojo šventėje dalyvavusiems buvusiems vadovams: Eugenijui Šalčiui, Nijolei Rakevičienei ir jos vyrui, atminimo dovanos buvo įteiktos net 4 buvusiems orkestrantams, kurie visada, kai tik gali, groja kartu su orkestru, o dabartiniai kolektyvo nariai ir vadovas Kazys Bivainis pagerbti padėkos raštais.

20180528b

20180528c

20180528g

Muzikos mokytojas ir orkestro vadovas Kazys Bivainis, žmogus, kuris groja labai daug, bet kalba mažai, nesusilaikė ir padėkojo visiems už gražias šventės akimirkas, gėlių įteikė ir progimnazijos direktorei Jūratei Lazdauskienei, nes be jos palaikymo orkestras tikrai negalėtų gyvuoti. LR Seimo narei, Tauragės rajono savivaldybei buvo dėkojama už brangius instrumentus, orkestro muzikantams, jų tėveliams – už supratingumą, kantrybę ir nuoširdų darbą.

20180528d

20180528f

Būna švenčių, kurios pradžiugina, būna, kai priverčia susimąstyti, o mūsų orkestro šventė buvo tokia garsi, net griausminga (atlikta net 10 labai sudėtingų lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių), bet jauki, šeimyniška, smagi ir pakili. Visi svečiai orkestrui linkėjo sulaukti bent 100 metų.
Genialus XX amžiaus rusų kompozitorius Dmitrijus Šostakovičius yra pasakęs: ,,Mylėkite ir studijuokite didįjį muzikos meną – jis atvers jums ištisą jausmų ir minčių pasaulį. Jis padarys jūsų dvasią turtingesnę, tyresnę, tobulesnę. Muzika padės atrasti savyje naujų nežinotų, nepastebėtų jėgų. Ir gyvenimas nušvis naujais tonais, naujomis spalvomis.“
Lina Tekorienė