Pirmadienis, 22 spalio 2018

Jau penkeri metai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos organizuoja konkursą „Pamokos gamtoje: svajokime drauge“, kurio tikslas – stiprinti mokyklų ir saugomų teritorijų bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas gamtamokslinio ugdymo plėtotei naujose mokymosi aplinkose.
Džiugu, kad Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokinių integruota lietuvių, istorijos, matematikos, biologijos, informacinių technologijų ir geografijos pamoka Varnių regioniniame parke buvo įvertinta labia teigiamai. 5-8 klasių komandų tarpe 8a klasės komanda „Drebulės“ (Meda Pikčiūnaitė, Adriana Rasovaitė, Jorūnė Kleinaitė, Karina Vaičekauskaitė) tapo nugalėtoja. Komandos nariams, mokiniams ir mokytojams, buvo įteikti diplomai, atminimo dovanėlės. O 8a klasės mokinė Jorūnė Kleinaitė turėjo galimybę atstovauti komandai Lenkijoje vykusioje ekspedicijoje „Paukščių palydos 2018“

20181022a

20181022b

Užduotis integruotai pamokai ruošė mokytojos: L. Šimanauskienė, L. Tekorienė, G. Liutkienė, N. Bekerienė, E. Rupšienė. Prie sklandaus ir rezultatyvaus jos įgyvendinimo taip pat prisidėjo ir Varnių regioninio parko direkcijos komanda: direktorė Irena Zimblienė, kultūrologas Linas Šedvilas, kraštotvarkininkas Andrius Bajorūnas, Gamtos mokyklos administratorė Ingrida Linkienė. Šie žmonės edukacijų metu padėjo geriau pažinti parko ir kultūros vertybes.
Visų dalykų galima mokytis gamtoje. Pamokos aptarimas atskleidė, kad mokiniams tokios pamokos labai patinka, nes teorinės žinios pritaikomos praktiškai. Tyrinėdami, keliaudami mokiniai ne tik įgyja žinių, bet ir tobulina komandinio darbo įgūdžius, patiria daug teigiamų emocijų.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos geografijos mokytoja Eglė Rupšienė