Pirmadienis, 1 spalio 2018

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje 26 mėnesius buvo vykdomas programos „Erasmus+“ mokyklinio ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas „Math is Life“. Projekto, kuriame bendradarbiavo keturios mokyklos iš Turkijos, Kroatijos, Slovakijos ir Lietuvos, tikslas – ugdyti moksleivių matematinius gebėjimus remiantis kasdienio gyvenimo patirtimi.
Paskutinis mokyklų – partnerių susitikimas vyko Kroatijoje, Požegos miesto Julijaus Kempfo pagrindinėje mokykloje. Jame dalyvavo mokyklos direktorė Jūratė Lazdauskienė ir projekto koordinatorė Daiva Albrechtienė.

20181001a

20181001b

Paskutiniojo susitikimo metu mokyklų atstovai apibendrino projekto veiklas, patirtas sėkmes ir nesėkmes, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. Buvo kalbama apie skirtingų šalių mokyklų bendradarbiavimo ir narystės ES naudą, džiaugiamasi galimybe dalyvauti tarptautiniame projekte, pabrėžiama moksleivių matematinių gebėjimų ugdymo svarba.Vienareikšmiškai buvo nuspręsta, kad tokie projektai motyvuoja mokinius ir mokytojus, skatina ieškoti naujų mokymo(si) būdų, daro mokymąsi patrauklesniu ir lengviau suprantamu, jei sieji jį su kasdieniu gyvenimu. Taip pat dalyvavimas projekte skatina gilinti užsienio kalbos žinias, suteikia galimybių susipažinti su kitų šalių kultūra, papročiais, tradicijomis.
Laisvalaikiu turėjome galimybę aplankyti Plitvicos nacionalinį parką, Šibeniką, Osejiką.
Kelionė į Kroatiją, kaip ir visos kitos projekto veiklos, buvo finansuota iš Europos Sąjungos programos Erasmus +.
Projekto koordinatorė D. Albrechtienė