Ketvirtadienis, 10 sausio 2019

Siekiant kurti mokyklą, kaip pokyčiams atvirą ir nuolat besimokančią bendruomenę, svarbu kurti mokyklų bendradarbiavimo tinklus ir veiksmingai juose mokytis.Tokiuose tinkluose užmezgami glaudūs tam tikros mokyklos bendruomenės tarpusavio ir bendradarbiavimo su kitų miestų ar rajonų mokyklomis ryšiai. Jie sudaro galimybių mokytojams dalytis savąja patirtimi ir efektyviai bendrauti ieškant būdų, kaip spręsti šių mokyklų bendruomenėms aktualius ugdymo klausimus.
Labai džiaugiamės, kad mokyklos administracija nuolat rūpinasi ir sudaro sąlygas mokytojų profesinės kompetencijos plėtotei, skatina bendradarbiauti, keistis darbo patirtimi. Šio tikslo vedami, sausio 9 dieną „Šaltinio“ progimnazijos gamtos mokslų mokytojai, dalyvaudami integralaus gamtos mokslų ugdymo projekte,vykome į Rietavo savivaldybės Tverų gimnaziją.

190110

Išvyka praplėtė žinias apie integralaus ugdymo programos veiklas, suteikė idėjų darbui su mokiniais. Kartu apžiūrėjome mokinių kaupiamus aplankus, diskutavome, kaip juos tvarkyti kiekvienam mokiniui. Buvo ne tik įdomu, bet ir naudinga. Smagu, kad mokyklos ne konkuruoja, o bendradarbiauja, juk mus vienija vienodas tikslas – kokybiškai ir šiuolaikiškai ugdyti jaunuosius kūrėjus.
Chemijos mokytoja Danutė Ramanauskienė