Antradienis, 19 vasario 2019

Tėvas Jurgis Ambrozijus (Ambraziejus) Pabrėža (1771 – 1849 m.)
Kunigas, prančiškonas, Tėvas Ambraziejus – pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas, studijavęs istoriją, mediciną, botaniką, chemiją, teisę ir teologiją. Jis rinko istorinę, etnografinę medžiagą, botanikos eksponatus, buvo puikus pamokslininkas, poetas, sudarė botanikos terminų žodyną, taigi profesionaliai gydė žmogaus sielą ir kūną. Vienas iškiliausių XIX a. švietėjų.
Ekologija aplinkoje prasideda nuo ekologijos žmogaus galvoje.
Daugiamete tradicija (7 metai) tapo mūsų progimnazijos – gamtos ir tiksliųjų mokslų mylėtojų – dalyvavimas Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferencijoje „Žmogaus ekologija“.

190219konf1

Šių metų vasario 19 dieną Šiaulių Didždvario gimnazijoje Dovydas Siutilas ir Giedrius Sirvydas pristatė integruotą biologijos ir fizikos tiriamąjį darbą „Medžių pelenų savybių nustatymas ir jų poveikis dirvožemio pH“.

190219konf2

Kiekvienas dalyvis gavo atminimo dovanėlių, pažymėjimą, kad skaitė pranešimą. Visi atsisveikino, tikėdamiesi susitikti kitais metais, nes rengėjai žadėjo pakviesti dar įdomesnių mokslininkų – svečių.

K.Masalskis, G. Liutkienė