Pirmadienis, 9 balandžio 2018

Tauragės „Šaltinio“ progimnazija dalyvauja Ugdymo plėtotės centro ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2017-2018 m. vykdomame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. Lietuva planuoja įdiegti informatikos ugdymo programą į pradines klases 2020 metais. Programos tikslas – ugdyti mokinių informatinį mąstymą, programavimo įgūdžius, kurti skaitmeninį turinį, spręsti problemas, mokytis valdyti išmaniąsias technologijas. Projekte dalyvaujančios mokyklos bendradarbiauja su Vilniaus universiteto ir Ugdymo plėtotės centro komandomis, taip pat kuria ir išbando mokomąją medžiagą, siūlo idėjas, kaip patobulinti informatikos ugdymo turinį, dalijasi patirtimi.

20180409c

Kovo 25-28 d. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojos Ligita ir Jolanta kartu su respublikos informatikos diegimo į pradines klases projekto mokytojų delegacija, keletu Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Vilniaus universiteto darbuotojų turėjo galimybę susipažinti su Olandijos švietimo sistema, lankėsi Olandijos Groningeno mieste. Kelionę padovanojo pasaulinė informacinių technologijų kompanija, programinės įrangos tiekėja „Bentley Systems“. Groningenas, kaip ir Lietuva, vykdo panašų skaitmeninio raštingumo projektą pradinio ugdymo mokyklose. Vienas iš šio projekto koordinatorių Jaspert Hart suplanavo Lietuvos mokytojams vizitus po Groningeno mokyklas. Per dvi dienas pabuvota šešiose skirtingose mokyklose, bendrauta su jų direktoriais, pavaduotojais, mokytojais, lankytasi įvairaus amžiaus pradinėse klasėse, stebėtos įvairios veiklos.

20180409b

20180409f

Nustebino tai, kad Olandijoje pradinis ugdymas trunka 8 metus (nuo 4 iki 12 metų). Vaikų ugdymas remiasi dinaminiais užsiėmimais, veiklų įvairove, projektine veikla. Daug probleminio mokymosi elementų. Šiems tikslams įgyvendinti kiekviena mokykla renkasi savo metodus ir priemones. Daug dėmesio skiriama inžineriniams dalykams, visų klasių vaikai projektuoja, modeliuoja, gamina. Mokytojas pamokoje – patarėjas, koordinatorius, konsultantas. Sužavėjo šilti, pagarbūs mokytojų ir mokinių santykiai, mokinių savarankiškumas, gebėjimas atsakingai planuoti savo veiklas. Mokyklų erdvės pritaikytos vaikams taip, kad jie galėtų vykdyti praktines užduotis, dirbti grupėse, individualiai, pailsėti jaukiuose poilsio kampeliuose, pertraukas praleisti lauke.

20180409a

20180409d

20180409e

Baigę pradinę mokyklą, mokiniai rašo baigiamuosius testus. Mokytojai, atsižvelgdami į testų rezultatus, pasitardami su tėvais, suskirsto dvylikamečius į trijų tipų vidurines mokyklas. Vienose iš jų parengia mokinius profesinei mokyklai (į ją nukreipiama apie pusė vaikų), kitos atveria kelią toliau mokytis kolegijoje ar taikomųjų mokslų institute ir trečiosios skirtos norintiesiems mokytis universitetuose.
Stebėta veikla Olandijos mokyklose, įgyta patirtis padės įgyvendinant projekto idėjas Lietuvoje, nes neįsivaizduojame pradinės mokyklos be skaitmeninio raštingumo pradmenų. Programavimas – šio amžiaus įgūdis, kuris lydės vaiką visą gyvenimą. Dėkojame UPC ir LR Švietimo ir mokslo ministerijai, profesorei Valentinai Dagienei už galimybę tobulėti.
Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojos Jolanta Rimkuvienė, Ligita Tamašauskaitė.