PSICHOLOGAS – dirba su mokiniais, taikydamas psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiauja bei teikia rekomendacijas mokytojams, tėvams (globėjams). Atlieka psichologinį mokinio įvertinimą, nustatant asmenybės bei ugdymosi problemas, galias ir sunkumus, atlieka pirminį ir pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą. Šviečia mokyklos bendruomenę (mokinius, tėvus, mokytojus) vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Įvertina psichologinių problemų prevencijos poreikį (atlieka grupių tyrimus), rengia ir įgyvendina prevencines programas, vykdo psichologinių krizių prevenciją, intervenciją ir postvenciją. Mokyklos psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą bei turimos informacijos konfidencialumą.

Psichologės A. Valionienės darbo laikas (kab. 204): 

Pirmadienis 8.00 – 13.30

Antradienis 11.00 – 15.00

Trečiadienis 8.00 – 13.30

Penktadienis 8.00 – 13.00

 Tel. ( 8 640) 41609