SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ
• Siekia užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
• Formuoja teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius.
• Numato priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
• Suteikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.
• Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės V. Jankevičiūtės
Darbo laikas (kab. 124)

Pirmadienis 7.45-16.30
Antradienis 7.45-16.30
Trečiadienis 7.45-16.30
Ketvirtadienis 7.45-16.30
Penktadienis 7.45-15.15

Pietų pertrauka 11.30-12.00

Tel. (8 655) 97288