Administracija1 Mokinių tarybos kuratorė – Asta Biknerienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui.

 

Vardas

Pavardė

Klasė

Pareigos

Eimantas Stulginskas  5a Mokinių tarybos narys
Marta Butkutė 5a Mokinių tarybos narė
Guoda Tverijonaitė 5b Mokinių tarybos narė
Pijus Šimkevičius 5b Mokinių tarybos narys
Vytas Kairiūnas 5c Mokinių tarybos narys
Mantas Dičmonas 5c Mokinių tarybos narys
Laurynas Šeputis 5d Mokinių tarybos narys
Emilis Matulas 5d Mokinių tarybos narys
Kamilė Klimaitė 6a Mokinių tarybos narė
Eitas Rimkus 6a Mokinių tarybos narys
Vestina Steigvilaitė 6b Mokinių tarybos narė
Nikita Sapronovaitė 6b Mokinių tarybos narė
Nedas Jomantas 6c Mokinių tarybos narys
Emilija Račkauskaitė 6c Mokinių tarybos narė
Kamilė Saukaitė 6d Mokinių tarybos narė
Austėja Naugžemytė 6d Mokinių tarybos narė
Erika Baublytė 7a Mokinių tarybos narė
Miglė Vaitiekutė 7a Mokinių tarybos narė
Deimantė Augaitytė 7c Mokinių tarybos narė
Guoda Bodrenkovaitė 7c Mokinių tarybos narė
Orestas Kaminskas 7d Mokinių tarybos narys
Lidija Ziepaltaitė 7d Mokinių tarybos narė
Rokas Gedeikis 7f Mokinių tarybos narys
Donata Buciūtė 7f Mokinių tarybos narė
Gabrielė Šaltytė 8a Mokinių tarybos narė
Eimantė Augaitytė 8a Mokinių tarybos narė
Milena Cariova 8b Mokinių tarybos pirmininkė
Ieva Juozapaitytė 8b Mokinių tarybos narė
Eivina Ikasalaitė 8c Mokinių tarybos narė
Kamilė Juškytė 8c Mokinių tarybos narė
Ieva Žumajevaitė 8d Mokinių tarybos narė
Kamilė Kadytė 8d Mokinių tarybos narė

Mokinių taryba:

• inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos renginius, akcijas;
• vykdo prevencines programas;
• teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų, socialinės veiklos;
• dalyvauja rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
• svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
• deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2014-2015 M. M. – siųstis