Mokyklos taryba

Vardas Pavardė Pareigos
Mokytojai
Stasė Bendikienė Mokyklos tarybos narė
Rasa Dulaitienė Mokyklos tarybos narė
Loreta Lauciutė Mokyklos tarybos sekretorė
Ingrida Lukošienė Mokyklos tarybos narė
Vilija Petraitienė Mokyklos tarybos narė
Tėvai
Asta Levickaitė Tarybos pirmininkė
Sandra Bagdonienė Mokyklos tarybos narė
Inga Dikšaitienė Mokyklos tarybos narė
Asta Lingienė Mokyklos tarybos narė
Jovita Petkienė Mokyklos tarybos narė
Mokiniai
Miglė Vaitiekutė Mokyklos tarybos narė (7a)
Gintarė Akramaitė Mokyklos tarybos narė (7d)
Eimantas Stulginskas Mokyklos tarybos narys (5a)
Deimantė Augaitytė Mokyklos tarybos narė (7c)
Donata Buciūtė Mokyklos tarybos narė (7f)

Mokyklos taryba:

• nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritaria mokyklos veiklos programai, ugdymo planui, ugdymo organizavimo tvarkai;

• aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, pirkimo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

• pareiškia nuomonę mokytojams atestuojantis, vertina mokyklos vadovo veiklą;

• mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių, neturinčių 16 m. šalinimo iš mokyklos klausimus; • inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

• skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją;

• kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;

• gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą, teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

• priima sprendimus dėl ugdymo proceso, vadovaudamasi bendraisiais ugdymo planais.  

TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2014-2015 m. m. – siųstis