SPECIALUSIS PEDAGOGAS – atlieka pirminį ir pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, organizuoja pratybas, kurių metu lavina sutrikusias funkcijas, padeda išmokti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą bei šalina mokymosi spragas; taiko specialius darbo būdus ir metodus; padeda pritaikyti bei individualizuoti Bendrojo ugd. programas, atsižvelgdamas į mokinio realų žinių lygį; teikia metodinę pagalbą, konsultuoja tėvus, dirba su mokiniais spec. pedagogo kabinete arba klasėje.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos
specialiosios pedagogės – logopedės Silvijos Jankuvienės darbo grafikas 2017- 2018 m. m.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos specialiosios pedagogės Eglės Kaminskienės darbo grafikas 2017-2018 m. m.