SPECIALUSIS PEDAGOGAS – atlieka pirminį ir pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, organizuoja pratybas, kurių metu lavina sutrikusias funkcijas, padeda išmokti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą bei šalina mokymosi spragas; taiko specialius darbo būdus ir metodus; padeda pritaikyti bei individualizuoti Bendrojo ugd. programas, atsižvelgdamas į mokinio realų žinių lygį; teikia metodinę pagalbą, konsultuoja tėvus, dirba su mokiniais spec. pedagogo kabinete arba klasėje.

Specialiosios pedagogės S. Jankuvienės darbo laikas

PIRMADIENIS: kontaktinės valandos Spec.pedagogės 8.00- 13.00, kontaktinės valandos Logopedės 13.05-14.35, nekontaktinės valandos 15.05-16.05, pietų pertrauka 14.35-15.05.
ANTRADIENIS: kontaktinės valandos Spec.pedagogės 9.00- 13.00, kontaktinės valandos Logopedės 13.05-14.35, nekontaktinės valandos 8.00-9.00;15.05-16.05, pietų pertrauka 14.35-15.05.
TREČIADIENIS: kontaktinės valandos Logopedės 11.20-14.45, nekontaktinės valandos 15.15-16.15, pietų pertrauka 14.45-15.15.
KETVIRTADIENIS: kontaktinės valandos Logopedės 12.00-14.35, nekontaktinės valandos 15.05-16.05, pietų pertrauka 14.35-15.05.

Specialiosios pedagogės E. Kaminskienės darbo laikas (kab. 312)

Antradienis: kontaktinės valandos 8.00- 14.00, nekontaktinės valandos 14.20 – 16.20, pietų pertrauka 14.00 – 14.20

Ketvirtadienis: kontaktinės valandos 8.00 – 15.00, nekontaktinės valandos 15.20 – 17.20, pietų pertrauka 15.00 – 15.20

Penktadienis: kontaktinės valandos 8.00 – 13.00, nekontaktinės valandos 13.20 – 14.20, pietų pertrauka 13.00 – 13.20