direktore1
Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktorė
Jūratė Lazdauskienė
El. paštas jurate.lazdauskiene@gmail.com

Gimimo data:
• 1966 m. gruodžio 29 d. Tauragėje

Išsilavinimas:
• 1985 m. baigė Tauragės 5-ąją vidurinę mokyklą.
• 2004 m. baigė Šiaulių Universitetą ir įgijo Edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją.

Darbo patirtis:
• Nuo 2008-05-30 Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos direktorė.
• 2011-05-25 – 2013-02-10 Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos projekto (kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-049) „Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos švietimo paslaugų prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams)“ vadovė.
• 2010-05-05 – 2012-04-30 Ugdymo plėtotės centro projekto (kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004) „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius ugdymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ (veikla 1.3.1.„ Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimo ir išbandymo pilotinėse mokyklose“ ekspertė-metodininkė (darbovietė nepagrindinė).
• 2000-09-01 – 2008-05-30 Tauragės ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
• 1987-09-01 – 2000-09-01 Tauragės 2-oji vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.
• 1985-09-01 – 1987-09-01 Tauragės 5-oji vidurinės mokyklos komjaunimo vadovė.

Kalbos:
• Rusų – puikiai.
• Anglų – pagrindai.

Pomėgiai:
• Knygų skaitymas.
• Kelionės.
Šeima:
• Ištekėjusi. Vyras Vaidas užsiima individualia veikla, dukra Laura, sūnus Laimonas.