Apskaitos politika

2017m. III ketv. aiškinamasis raštas
2017m. II ketv. aiškinamasis raštas
2017m. I ketv. aiškinamasis raštas

2016m. IV ketv. aiškinamasis raštas
2016m. III ketv. aiškinamasis raštas
2016m. II ketv. aiškinamasis raštas
2016m. I ketv. aiškinamasis raštas
2015m. IV ketv. aiškinamasis raštas
2015m. III ketv. aiškinamasis raštas
2015m. II ketv. aiškinamasis raštas
2014m. IV ketv. aiškinamasis raštas
2014m. III ketv. aiškinamasis raštas
2014m. II ketv. aiškinamasis raštas
2014m. I ketv. aiškinamasis raštas

2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2016 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita
2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2014 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2014 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2014 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2014 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita
2015 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2015 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2015 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita

VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2017m. III ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2017m. II ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2017m. I ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2016m. IV ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2016m. III ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2016m. II ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2016m. I ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2014m. I ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2014m. II ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2014m. III ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2014m. IV ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2015m. II ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2015m. III ketvirtis
VSAFAS 20 finansavimo sumų likučiai 2015m. IV ketvirtis