„Amatų mugė“ Šaltinyje

2021-2022 m. m. pradinių klasių mokiniai stropiai studijavo Junior Achievement (JA) Lietuvos finansinio raštingumo programas, integruotas į ugdymo dalykus — „Mano bendruomenė“ ir „Daugiau nei pinigai“. Mokslo metų pabaigoje 1-4 klasių komandos dalyvavo virtualioje respublikinėje viktorinoje „Daugiau nei pinigai“ ir pasitikrino finansinio raštingumo ir asmeninių lėšų valdymo žinias.

Birželio 1 dieną įgytas žinias ir įgūdžius pritaikė praktiškai — surengė progimnazijoje mažųjų amatininkų dieną — „Amatų mugę“. Prekystaliai „įlinko“ nuo prekių gausos ir įvairovės. Pirkėjų akis traukė skelbimų/reklamų žaismingumas, nosį kuteno ir viliojo pirkti cinamono ir vanilės kepinių kvapai… Mugės dalyviai ritmingai ir darniai šoko linijinius šokius, trimitu pagrojo — savo kūrinį padovanojo — 2b klasės mokinė Liucija Petraitytė, dainavo mokyklos pradinukų pop ansamblis „Šypsenėlė“ (mokytoja Ligita Tamašauskaitė). Koridoriuose skambėjo liaudiškų dainelių įrašai. Mugė apjungė ir išjudino visą mokyklos bendruomenę: tėveliai ir seneliai padėjo savo vaikams pagaminti prekių mugei, pertraukų metu ugdymo aplinkos darbuotojai, mokytojai ir 5-8 klasių mokiniai skubėjo pirkti prekių sau ir lauktuvių namiškiams.

Nutilus mugės šurmuliui klasėse mokiniai skaičiavo pelną, išlaidas ir nuostolius, braižė diagramas, diskutavo apie prekių paklausą ir pasiūlą, planavo kitų metų pasiruošimą mugei — paklausių ir pelningų prekių asortimentą.

Įdomi, naudinga veikla pradinukus įgalino pasitikrinti finansinio raštingumo kompetencijas, „pasimatuoti“ savo asmeninių finansų – „piniginių turinio“ valdymo įgūdžius.

Mokytojos Ligita Vaitkuvienė, Rasa Dulaitienė, Palmira Vitkevičienė

Scroll to Top