Baigėsi projektas „KARTU su eTwinning“


Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų komanda įgyvendino projektą „KARTU su eTwinning“, kurio tikslas – tobulinti progimnazijos mokytojų bendrąsias ir skaitmenines kompetencijas kuriant programos „eTwinning“ projektus.
Subūrus iniciatyvių mokytojų komandą 2021 m. birželio mėnesį startavo pirmieji mokymai „Skaitmeninis turinys ir autorių teisės“. Jų dalyviai susipažino su įstatymais, saugančiais intelektinę nuosavybę ir autorių teises, susipažino su naujausiomis skaitmeninėmis programomis, išbandė jas praktiškai.
Besibaigiant vasarai komanda išvyko į dviejų dienų nepertraukiamos veiklos stovyklą „Auksinėje girioje“ (Liudgardos k. Dubingių s., Molėtų r.). Čia pagrindinis dėmesys buvo skirtas vidinės kultūros ir efektyvesnio mikroklimato kūrimo komandoje, bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžių lavinimui. Patyriminės veiklos metu kartu su lektoriais Mindaugu Vidugiriu, Jurga Vidugiriene ir Rūta Vaitiekute dalyviai aktyviai įsijungė į įvairių pratimų atlikimą ir bendrą asmeninių patirčių tyrinėjimą. Išgyveno tylos žygį, kurio metu sukūrė vienijantį nuotykį, pagerino pasitikėjimą, paaugino rūpestį vienas kitu ir sustiprino žmogiškąjį santykį komandoje.
Spalio 20 dieną vykusioje nuotolinėje respublikinėje konferencijoje „KARTU su eTwinning“ kolegos iš Tauragės, Jurbarko, Pagėgių, Kauno, Utenos mokyklų dalijosi savo įgyvendintų „eTwininnig“ projektų patirtimis. „Man „eTwinning“ tarsi liga, nuo kurios nesinori pasveikti,” – sakė Žaneta Gribauskienė, Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė. Jai pritarė Snieguolė Mažeikienė, „eTwinning“ ambasadorė Tauragės regionui, kartu drąsindama naujus narius jungtis į „eTwinning“ projektus. „Projektai suveda aktyvius pedagogus, kurie ieško, kuria, atranda bei padeda vieni kitiems,“ – dalijosi savo patirtimi Snieguolė. Konferencijos programos pabaigoje Miško maudynių gidė Mila Monk pristatė pranešimą „Miško terapija – tvari sveikatingumo praktika“ bei pakvietė visus konferencijos dalyvius išbandyti miško maudynių terapijos pratimą. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 50 klausytojų, kurie, jų teigimu, „išsinešė“ padrąsinimą nebijoti veikti ir kurti projektus, naudingų minčių, surado bendraminčių, sužinojo naujų skaitmeninių programų.
Besimokanti komanda siekė sustiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio raštingumo kompetencijas, įgyti žinių, pasitikėjimo ir aktyviau įsitraukti į „eTwinning“ projektus. Praktiniams „eTwinning“ platformos galimybių bandymams buvo sukurtas specialus projektas.
Programos „eTwinning“ veikla Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje pradėta jau 2014 m. pirmuoju projektu „We are the children“, kurį koordinavo anglų kalbos vyresnioji mokytoja Laineda Zakarienė. Šiam projektui buvo suteiktas Nacionalinis ir Europos kokybės ženklelis. 2020 – 2021 m. m. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijai suteiktas antrasis „Programos „eTwinning“ mokykla“ ženklelis.

Inesa Siutilienė,
projekto „KARTU su eTwinning“ koordinatorė

Nuotraukų paroda: https://photos.app.goo.gl/qnfargqy47Z1okab7

Scroll to Top