„Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius!“ (Dan 3, 75).

Gruodžio 1 d. Tauragės „Šaltinio“ progimnazija susibūrė švęsti Šv. Mišias Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje.

Šv. Mišias už mokyklos bendruomenę (mokytojus, mokinius ir jų tėvelius) aukojo Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas M. Venskus. Šv. Mišiose vargonavo vargonininkas S. Bernotas, giesmėmis džiugino mokinių choras, vadovaujamas muzikos mokytojo D. Griciaus. Nuostabiai Šv. Mišių auką papuošė „Šaltinio progimnazijos“ orkestras vadovaujamas muzikos mokytojo K. Bivainio. Mokyklos vėliavą nešė šauliai, vadovaujami mokytojos M. Cariovos. Skaitinius skaitė, giedojo psalmę, atnašas aukojo mokytojai, mokiniai, ir jų tėveliai.

Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas M. Venskus sveikino visą progimnazijos švietimo bendruomenę ir ragino, prašyti Dievą pažadinti mūsų širdis, kad matytume gyvenimo dalykus širdimi, kad nepraleistume progos pamatyti, kam reikia mūsų pagalbos. Ragino niekuomet nenustoti svajoti, kokiu žmogumi aš noriu būti, mąstyti apie viso to, ką darome prasmę ir nebijoti keisti pasaulio geresniu.

Dėkojame visiems buvusiems kartu ir padėjusiems organizuoti šį bendruomenės susibūrimą.

Tikybos mokytojos: Viktorija ir Vitalija

Scroll to Top